Heste
Hestene vandes ved Jægerbakken med Frederiksborg Slot i baggrunden. Foto: Det Kgl. Bibliotek

Hoffotografen fra Hillerød var 3D-pionér

05.08.22
Mange har den fejlagtige opfattelse, at 3-D er noget, der blev opfundet i går. Men allerede midt i 1800’tallet optog datidens dygtige fotografer stereobilleder, og Peter Elfelt er ingen undtagelse.

Meget tyder på, at han allerede som elev hos Carl Rathsach i Slotsgade 41 i 1878-1883 optog stereobilleder. I hvert fald er der fundet en del, som stammer fra 1870’erne og 1880’erne i Hillerød.

Stereobilleder blev optaget med et kamera, der havde to linser, der var placeret med samme afstand som den, der findes mellem vores øjne – altså ca. 65 mm mellem de to linser. Når man efterfølgende skal se billederne, så skal de placeres i et stereoskop, og så opstår der en 3-D virkning.

Kamera til stereo

Her ses et af de fine kameraer til stereobilleder, som snedker Jens Poul Andersen, Nellerød byggede til Peter Elfelt.

Kamera

 

Stereoskop

Stereobillederne ses gennem et stereoskop, og så opstår der en 3-D effekt.

Et af de første

Et af Peter Elfelts tidligste stereobilleder fra Hillerød viser Frederiksborg Slot set fra Posen, hvor fotograf Carl Rathsach sidder på en bænk. Dette stereobillede er optaget af Peter Elfelt, som indtil 1901 hed Peter L. Petersen, og det styrker troen på, at han allerede i elevtiden optog flere stereobilleder fra Hillerød.

Carl Ratsach

Peter Elfelts stereobillede nr. 25 viser Carl Rathsach siddende på en bænk på Posen en gang i 1880’erne.

Carl Rathsachs

Freerslev Højskole

Peter Elfelt flyttede efter endt uddannelse i Hillerød til København, hvor han i 1890 åbnede sig egen forretning. Men også her var han en flittig gæst i Hillerød, og i hans samling på omkring 8.000 stereobilleder findes der mere end 100 med motiv fra Hillerød. Mange viser Frederiksborg Slot eller motiver fra Indelukket.

Men der findes også stereobilleder, som Peter Elfelt optog i Nødebo, ved den senere nedbrændte kongelige landevejskro, Skovlyst på Københavnsvej og Freerslev Højskole på Roskildevej, hvor brødrene Morten og Henrik Pontoppidan var højskolelærere i 1870’erne.

Freerslev

Stereobillede af de mange elever på Freerslev Højskole på Roskildevej 94 i Freerslev, hvor huset stadig kan ses. 

Freerslev

Stereobilledet fra Freerslev Højskole er dog optaget før 1880 hvor skolen flyttede til Jørlunde, og det er derfor mest sandsynligt, at billedet er optaget af Carl Rathsach, måske med Peter Elfelt som medhjælper. Efterfølgende har Peter Elfelt måske lånt det af Carl Rathsach. I hvert fald findes det i Elfelts arkiv registreret som stereobillede nr. 122.

Det Kgl. Bibliotek ejer en meget stor samling af Elfelts stereobilleder, og private samlere har i registranten RODS, Registrant over Danske Stereobilleder, samlet i tusindvis af disse kulturhistoriske minder. Her vises blot nogle ganske få af Peter Elfelts stereobilleder med relation til Hillerød.

Nødebo

Et stereobillede fra Nødebo med kirken i baggrunden.

Nødebo
Materialer