Tilgængelighed

Hillerød Bibliotek er nemt at benytte for dig som er kørestolsbruger, synshandicappet eller hørehæmmet.

Biblioteket modtog Kulturministeriets Tilgængelighedspris 2001, bl.a. med følgende begrundelse:

"Her er gennemført ekstraordinære tilgængelige løsninger i institutionens fysiske miljø. Og ombygningen er et fint eksempel på, at det kan lade sig gøre at finde nye anvendelsesmuligheder for udtjente industrianlæg, som har fået tilført arkitektonisk kvalitet kombineret med ønsket om optimal tilgængelighed."

Kørestolsbrugere

 • Biblioteket har en fælles, niveaufri indgang for såvel gående som kørestolsbrugere. Der er handicapparkeringspladser tæt ved indgangen.
 • Betjeningsdiskene i udlånsekspeditionen kan sænkes, så det er lettere at betjene kørestolsbrugere.
 • I voksenafdelingen er der en pc-arbejdsplads i "kørestolshøjde".
 • Der er niveaufri adgang til alle publikumsområder og niveaufri flugtveje.
 • Handicaptoilettet har automatisk døråbner, og der er god plads til en kørestol.
 • Parken er indrettet med gangbroer af hensyn til kørestolsbrugere.

Synshandicappede

 • Der er ledelinjer i gulvet. Linjerne fører frem til skrankerne i ekspedition, voksenafdeling og børneafdeling samt til handicaptoilettet.
 • Handicaptoilettet har automatisk døråbner og lydsignal, så synshandicappede ved, hvornår døren er åben.
 • God belysning på alle reoler – også på den nederste hylde.
 • Der fremstillet et taktilt kort over biblioteket med forklarende punktskrift.
 • I parken bliver de synshandicappede brugere tilgodeset med en dufthave og sikret med taktilsten rundt om et vandbassin.

Hørehæmmede

 • Der er teleslynger ved alle ekspeditionsskranker og i forbindelse med arrangementer.

Ledsagerbillet

Er du handicappet og har brug for en ledsager til vores arrangementer, kan du få en gratis ledsagerbillet i Receptionen.
Det kræver blot, at du har et officielt ledsagerkort udstedt af Danske Handicaporganisationer eller Dansk Blindesamfund