Låneregler, selvbetjening og gebyrer

Her finder du Hillerød Bibliotekernes låneregler.

Sådan bliver du registreret som bruger

For at låne, reservere og forny materialer, samt for at besøge biblioteket i den selvbetjente åbningstid, skal du være registreret som bruger. Der er to måder, du kan oprette dig som låner på Hillerød Bibliotekerne:

  1. Du kan oprette dig hjemmefra med MitID, hvis du er fyldt 15 år.
    Klik her for at oprette dig med MitID via bibliotekets hjemmeside.
     
  2. Du kan møde personligt op for at blive registreret som bruger, og du skal samtidig vælge en pinkode. Sundhedskortet er dit lånerkort. Kortet er personligt, og du er ansvarlig for det materiale, der er lånt på det. Du skal meddele biblioteket, hvis du skifter adresse, e-mail, telefonnummer m.m. Mister du kortet, skal du straks kontakte biblioteket, for at få det spærret.

Er du under 15 år, kan du få udstedt et lånerkort, men du kan også vælge at bruge dit sundhedskort. Efter oprettelsen vil en forælder eller værge modtage Digital Post, der fortæller, at du nu er låner på biblioteket.

Er du over 15 år, anskues du som voksen låner, og dermed vil forældre eller værge ikke blive informeret om, at du er blevet oprettet som låner på biblioteket. 

Dit lånernummer (CPR-nummer) og din pinkode, eller dit MitID, er din indgang til din lånerstatus, samt til bibliotekets digitale tilbud. Vær opmærksom på, at der er nogle af bibliotekets tilbud, du kun kan benytte, hvis du bor i kommunen.

Hvis dine oplysninger som f.eks. e-mail, mobilnummer ændres, skal du give os besked, så vi kan sikre, at du får besked om reserveringer og/eller påmindelser om aflevering. 

Hvis du mister dit kort, skal du straks kontakte os, for at få det spærret. 

Sådan låner du

Lånetiden er normalt 1 måned, og det er gratis at låne. Visse materialer har en kortere lånetid. Lånetiden fremgår af udlånskvitteringen. Visse materialer kan ikke fornys, det gælder primært bøger med 14-dages lån.
Det enkelte bibliotek kan fastsætte begrænsninger for den enkelte brugers samlede lån jvf. Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed § 13.

Sådan afleverer du

Når du afleverer materiale, kan du få en kvittering, som er dokumentation for, at dine materialer er afleveret. Du kan se en oversigt over dine aktuelle lån og reserveringer på bibliotekets hjemmeside - under lånerstatus. 

Hvis du ønsker det, kan du på e-mail eller i appen Biblioteket modtage en påmindelse om aflevering. Dog er det altid dit eget ansvar at overholde tidsfristen.

Selvbetjent åbningstid

Når du er registreret som bruger kan du også benytte biblioteket udenfor den betjente åbningstid. For at få adgang til Hillerød eller Skævinge bibliotek i den selvbetjente åbningstid, logger du dig ind ved indgangene med dit cpr.nr. og pinkode.

Vær opmærksom på at børn og unge under 15 år skal følges med en voksen i den selvbetjente åbningstid. Den voksne skal være over 18 og indmeldt som låner.

Gebyrer og erstatninger

Betalinger af gebyrer og erstatninger til biblioteket foregår gennem kommunens betalingssystem og vil blive varetaget af Opkrævningen.

Gebyrer og erstatninger skal betales på Mit Betalingsoverblik.

Se også vores FAQ om Mit Betalingsblik: www.hilbib/betalingsoverblik

Gebyrtakster ved overskridelse af lånefristen

1-7 dage: 20 kr. for voksne / 5 kr. for børn

8-14 dage: 40 kr. for voksne / 10 kr. for børn

15-31 dage: 80 kr. for voksne / 40 kr. for børn

Mere end 31 dage: 230 kr. for voksne / 100 kr. for børn 

Gebyrer tilskrives efter bibliotekslovens §21.

Erstatning

Hvis materialerne bliver ødelagt eller bliver væk skal de erstattes. Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der måtte være opstået på brugerens eget udstyr i forbindelse med benyttelse af lånte materialer.

Sådan reserverer du

Du kan reservere materiale via bibliotekets hjemmeside, telefonisk eller ved personlig henvendelse på biblioteket. Vær opmærksom på, at nogle biblioteker har et loft over, hvor mange reserveringer du kan foretage. Du modtager besked fra biblioteket via e-mail, når materialet er klar til afhentning. Materialer som biblioteket ikke selv har, forsøges skaffet fra et andet bibliotek.

Sådan fornyr du

Du kan forny det materiale, du har lånt, hvis det ikke er reserveret af andre. Du kan forny dine materialer på bibliotekets hjemmeside, via app'en 'Biblioteket', telefonisk eller ved personlig henvendelse. 

Du kan højst forny dine materialer 3 gange. Bemærk, at materialer fra andre biblioteker maksimalt kan fornys 1 gang, ligesom materialer ikke kan fornys, hvis de er reserveret til en anden låner. 

Du kan tidligst forny et lån 7 dage før afleveringsfristen. Hvis du prøver at forny før den dato, vil du blive præsenteret for teksten:

"Materialet kan ikke fornyes - det kan f.eks. skyldes reservering til anden låner, eller at der er for lang tid til afleveringsdato."  

Vær opmærksom på, at visse materialer ikke kan fornys, det gælder primært bøger med 14-dages lån.

Udelukkelse og bortvisning

Biblioteket er for alle. Du skal derfor respektere god ro og orden, både i det fysiske bibliotek og i brugen af bibliotekets pc’ere samt følge anvisninger fra personalet. I modsat fald kan du bortvises og udelukkes fra brug i en periode.

Du kan også blive udelukket fra at bruge biblioteket, hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret, afleveres i beskadiget stand, eller hvis du skylder 300 kr. eller mere i gebyrer. Udelukkelse vil blive meddelt skriftligt med 7 dages varsel. Skyldige beløb kan overgå til inkasso.

Biblioteksloven

Bibliotekets regler overholder bestemmelserne i Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed. Læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk 

Persondataloven

Biblioteket overholder bestemmelserne i Lov om behandling af personoplysninger.
Læs mere her, om hvordan vi tager vare på dine personoplysninger.