Job på Hillerød Bibliotekerne

Ledige job bliver altid slået op på Jobnet, Facebook og her på hjemmesiden.

Bibliotekar med fokus på studerende

Brænder du for biblioteker, digital dannelse og især for at ruste unge til deres studier? Har du evnerne, idéerne og ambitionerne til at drive og skabe et super attraktivt studiemiljø på biblioteket for Hillerøds unge og studerende? Og arbejder du ud fra grundlæggende principper om samarbejde, værtskab, borgerinvolvering og nytænkning af egen praksis? Så er du måske vores nye bibliotekar på Hillerød Bibliotek.

Hillerød Kommune har en vision om at være en uddannelsesmetropol, hvor man hele tiden kan forny sin viden, og hvor et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, kommune og erhverv sikrer, at unge bliver så dygtige som muligt. Som led i bibliotekets arbejde med at understøtte visionen søger vi pr. 1. november en bibliotekar på 31 timer med en stærk profil inden for informationskompetencer, digital dannelse og studierelevant hjælp. Du bliver en del af vores nye fagteam Unge og Voksne, og dit fokus vil især være på opgaver, som handler om, hvordan bibliotekets rolle og funktion over for studerende kan styrkes i tæt samarbejde med relevante aktører omkring os. Vi har allerede igangsat arbejdet med at forbedre de fysiske faciliteter, og i de kommende år skal vi arbejde med, hvilken vejledning og studierelevant hjælp, der er oplagt for de studerende at bruge biblioteket til. Målet er at udvikle et endnu mere attraktivt studiemiljø, hvor der tænkes helhedsorienteret på unge studerende og deres behov. Vi arbejder også ud fra princippet Bibliotek 360°, som betyder, at brugen af biblioteket ikke behøver at handle om det fysiske bibliotek, men i lige så høj grad kan foregå online og ude i kommunen.

Dine opgaver:

 • Indgå i Fagteam Unge og Voksne med løbende drifts- og udviklingsopgaver samt projekter i samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere.
 • Udvikle og drive studierelevante indsatser, herunder undervisning af udskolingsklasser
 • Opsøge og opdyrke samarbejdet med relevante partnere, herunder ungdomsuddannelser og Campus Hillerød.
 • Undervise studerende fra udskoling og opefter.
 • Målrettet studierelevant formidling online, i det fysiske bibliotek og rundt i kommunen.
 • Indgå i hverdagens biblioteksbetjening med ca. 2-3 ugentlige vagter samt lørdagsvagt hver 3-4. uge.

Om dig:
Vi lægger vægt på følgende faglige og personlige kvalifikationer og kompetencer:

 • Stærke informationskompetencer, viden og erfaring inden for søgeteknikker og digital dannelse
 • Solid viden om digitale ressourcer, databaser samt online betjeningsformer og kan være med til at sætte retningen for den digitale udvikling.
 • Stort drive og relationskompetencer og har lyst og idéer til at afprøve nye samarbejdsformer med skoler, ungdomsuddannelser og Campus Hillerød.
 • Har en vindende personlighed og kan inspirere og begejstre unge studerende, samarbejdspartnere og dine kolleger både i betjeningssituationer en til en, og når du står over for større grupper, eksempelvis i præsentations- og undervisningssammenhænge.
 • Lyst til at indgå i bibliotekets daglige driftsopgaver og tage medansvar for, at biblioteket fremstår inspirerende og indbydende.
 • En relevant uddannelse
 • Er velformuleret skriftligt og mundtligt og kommunikerer i øjenhøjde med alle borgere og kolleger.
 • Får noget fra hånden og dvæler ikke i unødige detaljer.
 • Er en stærk teamplayer, som er fuld af energi og er mødestabil og fleksibel i forhold til arbejdstider og –opgaver.

Yderligere information
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Unge, Voksne og Reception Alice Kvindebjerg på ahk@hillerod.dk, tlf. 72325840 eller bibliotekar Pia Nyberg pnyb@hillerod.dk, tlf. 72325853.

Ansøgning inklusive cv, eksamenspapirer og eventuelle udtalelser sendes elektronisk via Hillerød Kommunes jobportal. Ansøgningsfristen er torsdag den 12. september. Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 18. og torsdag den 19. september.

Løn aftales efter gældende overenskomst og forhandling med den faglige organisation på dit område. I forbindelse med ansættelsen indhentes børne- og straffeattest.

SØG STILLINGEN - KLIK HER!

---------------------------------------------------------------------------------

Børnekulturformidler til undervisning og skoleforløb

Elsker du at være sammen med børn og især at undervise børn? Brænder du for biblioteker, læsning og kulturformidling til børn? Har du viljen, evnerne og ambitionerne til at drive og skabe verdens bedste bibliotek for Hillerøds børn ud fra principper om læseglæde, kreativitet, samarbejde, borgerinvolvering og nytænkning af egen praksis? Og drømmer du om et job, som har fokus på at formidle kultur, litteratur og viden gennem undervisning og skoleforløb for børn i forskellige aldre?

Pr. 1. november søger Hillerød Bibliotekerne en børnekulturformidler med fokus på undervisning og forløb for skolebørn og dagtilbud. Arbejdstiden er på 31 timer om ugen. Stillingen er nyoprettet som led i bibliotekets strategiske udvikling, hvor vi i de kommende år arbejder med at udbygge bibliotekets undervisningstilbud til børn, blandt andet i samarbejde med skoler og dagtilbud. Formålet er at styrke bibliotekets kerneopgave med at skabe dannelse, læseglæde og kulturelle oplevelser for, med og af børn.

Du bliver en del af fagteam Børn og Familie, som varetager drift og udvikling af børnebibliotekets opgaver. Her vil dit hovedfokus være undervisning, da du bliver en gennemgående figur i bibliotekets forskellige undervisningsforløb, som du nogle gange afvikler alene, andre gange sammen med en undervisningsgruppe. Uanset, om du er forholdsvist nyuddannet eller lidt mere erfaren, er det er vigtigt, at du kan bidrage med viden, sparring, tips og tricks til dine kolleger om, hvordan man lykkes med at skabe sjov og motiverende undervisning til børn i forskellige aldre. Det er også vigtigt, at du har lyst til at indgå i børnebibliotekets daglige arbejde, da du skal være med til at sikre, at børnebiblioteket altid fremstår indbydende og inspirerende for børn og deres voksne.

Dine opgaver:

 • Indgå i Fagteam Børn og Familie med løbende drifts- og udviklingsopgaver i samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere.
 • Gennemgående underviser i forbindelse med bibliotekets tilbud og forløb til skoleklasser.
 • Indgå i hverdagens biblioteksbetjening med afvikling af arrangementer, workshops, udstillinger, ca. 1-2 ugentlige vagter samt lørdagsvagt hver 4. uge.
 • Indgå i arbejdet med at udvikle undervisningsmaterialer og nye undervisningstilbud og tiltag til målgruppen.
 • Sparre med kolleger om didaktiske principper og hvordan man gør undervisningssituationen spændende for børn.

Om dig:
Vi lægger vægt på følgende faglige og personlige kompetencer og kvalifikationer:

 • Har solid viden og relevant praktisk erfaring med at undervise skolebørn, herunder stærke didaktiske og pædagogiske kompetencer
 • Elsker at undervise og være sammen med børn i store grupper
 • Har stærke digitale kompetencer – meget undervisning sker med brug af diverse devices og dem mestrer du selvfølgelig
 • Er god til at planlægge og sætte undervisningstilbud i system, så du kan skabe overblik og bevare den størst mulige fleksibilitet.
 • Har gode idéer til at styrke børns læselyst og læsevaner
 • Har en relevant uddannelse.
 • Har en vindende personlighed og kan begejstre børn, kolleger og samarbejdspartnere både en til en, og når du står over for større grupper, eksempelvis i præsentations- og undervisningssammenhænge.
 • Prioriterer, at børnebiblioteket fremstår inspirerende og indbydende.
 • Har lyst og mod på at afprøve nye samarbejdsformer og gå nye veje.
 • Er velformuleret skriftligt og mundtligt og kommunikerer i øjenhøjde med alle borgere og kolleger.
 • Får noget fra hånden og dvæler ikke i unødige detaljer.
 • Er en stærk teamplayer, som er fuld af energi og er mødestabil og fleksibel i forhold til arbejdstider og –opgaver.

Yderligere information
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Børn, Unge og Materialer, Christine Dahlgaard Christensen på chrch@hillerod.dk, tlf. 72325820 eller Børnebibliotekar og TR Pia Nyberg pnyb@hillerod.dk, tlf. 72325853.

Ansøgning inklusive cv, eksamenspapirer og eventuelle udtalelser sendes elektronisk via Hillerød Kommunes jobportal. Ansøgningsfristen er torsdag den 12. september. Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 19. og tirsdag den 24. september.

Løn aftales efter gældende overenskomst og forhandling med den faglige organisation på dit område. I forbindelse med ansættelsen indhentes børne- og straffeattest.

SØG STILLINGEN - KLIK HER!

---------------------------------------------------------------------------------

Bogopsætter - PT. INGEN LEDIGE STILLINGER
Bogopsættere sætter materialer på plads. Man skal kunne arbejde ca. 2 timer ad gangen - 2-3 gange om ugen. Arbejdet ligger primært om eftermiddagen mellem kl. 13-18 i hverdagen, og evt. lørdage mellem kl. 10-14. Du skal være fyldt 15 år for at blive ansat som bogopsætter, og arbejdsforholdet ophører som udgangspunkt, når du fylder 18 år. Biblioteket ansætter løbende bogopsættere uden stillingsopslag, efter udvælgelse blandt indkomne ansøgninger. Ansøgninger slettes efter 1 år.

Du skal være:

 • god til både tal og bogstaver
 • energisk, hurtig og grundig
 • ansvarsbevidst
 • venlig og hjælpsom

Hvis du er interesseret, kan du printe nedenstående blanket ud og aflevere den til personalet på Hillerød eller Skævinge Bibliotek.