Hvad postkortet gemte

04.01.24
Lokalarkivet på Hillerød Bibliotekerne modtager løbende materiale i form af blandt andet fotos - ofte hele fotoalbums - tegninger, nedskrevne erindringer, forskellige genstande af historisk interesse og også en del gamle postkort. Materialet registreres og arkiveres efterfølgende af Lokalhistorisk Arkivs frivillige under ledelse af arkivleder Simon Schulz van Engeland

Blandt tidligere modtaget materiale var der et omslag, der indeholdt et postkort og en nedskrevet biografi, inclusive billeder. I alt 6 sider, benævnt ”Hagstrøm”.

Opgaven lød: ”Prøv om det er muligt at finde historien bag postkortet”.

Postkortet viste sig at være et såkaldt fotografisk postkort med et billede i sort/hvid på forsiden, og på bagsiden står en dateret tekst med underskrift samt en modtager. Kortet er frankeret med et grønt frimærke, der forestiller Kong Christian X. Frimærkets værdi er 15 øre. Det er ikke muligt ud fra frimærkets stempel at tyde, hvorfra og hvornår kortet er afsendt, men den skrevne tekst indledes med: ”P.t. Nykøbing Sjæll. 25/7 1943” – altså et kort afsendt sommeren 1943 – midt under 2. Verdenskrig.

Adressaten er: Hr. fabrikant Ka Hagstrøm. Helsingørsgade 28. Hillerød.

 

Teksten lyder som følger:

Tak for Deres elskværdige brev og pjecen, som jeg har læst med stor interesse, men jeg føler mig langt fra tilstrækkelig sagkyndig, til at jeg tør udtale nogen kritik, endsige skrive et forord. Desuden er jeg træt efter en operation og holder ferie, hvor jeg næsten ikke kan tvinge mig til at bestille noget.

Med venlig hilsen Steincke

En ledetråd kunne også være billedet på forsiden, der er et foto af et stort, lyst hus i funkis-stil med en mindre bygning i højre side. På bygningens venstre del står ordet ”DOKKEN”. På billedet ses endvidere tre personer i højre side. Huset er placeret foran et skovstykke på en naturgrund.


Kortets forside med hus i funkis stil med de tre personer i højre side

Ved hjælp af postkortet og biografien om ”Hagstrøm” er der følgende ledetråde:

1.    Navn og adresse på adressaten
2.    Sted og dato for afsendelse
3.    Teksten med angivelse af en pjece og et sygdomsforløb
4.    En underskrift, Steincke
5.    Billedet af huset på forsiden
6.    En biografi med en beskrivelse af Kay Hagstrøms liv og levned.

Som udgangspunkt ville det være en god idé at forsøge at finde ud af, hvem adressat og afsender var. Så ville de andre spørgsmål måske være lettere at finde et svar på.

Her kom frivillige kolleger i Lokalhistorisk Arkiv til hjælp: Adressaten ”Hagstrøm” – det kunne jo være den kendte symaskinefamilie ”Hagstrøm”, der havde en forretning med køb og salg af symaskiner i Hillerød. Det passede vist meget godt med adressen. Men ”fabrikant”, det passede vist ikke rigtigt?
- og ”Steincke”- kunne det være den kendte socialdemokratiske politiker, arkitekten bag den epokegørende og i nogle sammenhænge forkætrede Socialreform fra 1933? I flere regeringer før og efter 2. Verdenskrig justitsminister og socialminister. Samtidig en kendt foredragsholder og skribent, ikke mindst kendt for sine Aforismer.

Det rejste et nyt spørgsmål: Hvor kendte de to hinanden fra, siden den ene sendte pjecer, og den anden besvarede henvendelsen?

Først skulle identiteten på Kay Hagstrøm stadfæstes. Her var biografien afgørende. Hvem havde i øvrigt skrevet den?

Kay Hagstrøm

Kay Hagstrøm 

Kay Edmund Arnold Skat Hagstrøm (28.11.1893 til 7.1.1980) var født i København og blev i 1920 gift med Marie Oline Michelsen fra Nyborg. De fik fire børn, Frithjof, Bjørn, Bjarke og Vivi Ann. Kay blev udlært skrædder, men ville hellere arbejde med fotografering. Han var lidt af en rebel og provokatør og blandede sig i mange ting. Han var medlem af ”Aldrig mere Krig”, argumenterede mod koppevaccination, flyttede med familien ind i et Cooperativ, Freco, i Fredensborg i 1933. Han var også meget interesseret i hypnose og okkulte forhold, medlem af Metafysisk Selskab og specialredaktør af bladet ”Okkultisten”. Han forfattede i 1930´erne til 1950´erne en del pjecer inden for feltet.

Ældre medborgere i Hillerød husker ham måske fra optrædener med hypnose på Hotel København i Hillerød? Han var ligeledes idealist og hjalp sammen med malerinden Nana Andersen mange fejlanbragte såkaldte åndssvage, men i virkeligheden ordblinde, ud fra de daværende åndssvageanstalter.
 
Efter nogle år i Freco flyttede han til Helsingørsgade 28 i Hillerød, hvor han sammen med hustruen Marie begyndte at sælge symaskiner, hvilket efter nogle hårde år blev deres levevej til deres død. I 1950 flyttede de forretning og bolig til Østergade 20. Det vil sige, at i 1943, da postkortet blev skrevet, boede Kay Hagstrøm i Helsingørsgade 28 i Hillerød.

Konklusionen må umiddelbart være, at det er den rigtige postkortadressat, vi har fat i. Kay Hagstrøm, rebel, provokatør, idealist, okkultismeinteresseret, forfatter til flere pjecer om hypnose og okkultisme.
Men igen – hvad har han med Steincke at gøre – og er det i det hele taget DEN Steincke?

Findes der måske noget mere om Hagstrøm på ”Arkiv.dk” – måske noget på Google – eller noget i de gamle, nu ophørte telefonbøger for Hillerød og Omegn? Databasen ”Arkiv.dk”, udvidet søgning, søgeord: Kay Hagstrøm. Periode 1920 til 2000, Type: billeder, Arkiv: Lokalhistorisk arkiv, Hillerød Bibliotek, blev prøvet. Der var nogle billeder fra symaskineforretningen i Østergade samt af Kay Hagstrøm fra 1950-60- erne.

Der er ingen billeder fra perioden i Helsingørsgade 28 på arkiv.dk, men på google er det et spændende spor. På ”Danskernes Historie Online”, htpps://slaegtsbibliotek,dk. Hillerød
Lokalhistoriske forening, 2016, nr. 2, kan man læse Kay Hagstrøms livshistorie skrevet af Bodil Hagstrøm. Det navn er vi også stødt på i Lokalhistorisk Arkiv, hvor hun på et billede sad og demonstrerede symaskiner til en markedsdag.
Bodil Hagstrøm – det navn findes i Lokaltelefonbogen for Hillerød og Omegn fra 2017, hvor den sidste trykte telefonbog udkom. Det står der sammen med fire andre med efternavnet Hagstrøm. Hvem mon hun er? Det kan ikke være et af ægteparret Kay og Marie Hagstrøms børn – en svigerdatter eller et barnebarn måske? Der er kun et fastnetnummer. Måske eksisterer det slet ikke mere?

Fortsættelse følger...