Køb dine billetter online

Du kan bestille, betale og udprinte billetter direkte her fra hjemmesiden.
Se under de enkelte arrangementer på vores side eller gå direkte til billetoversigten på Place2book. Du kan også købe billetter på Hovedbiblioteket. Billetter, som er lagt til side, skal afhentes senest 3 dage efter reservering. Uafhentede billetter sælges herefter til anden side.
 
Tilmelding til gratis arrangementer samt kurser, kan ske ved personlig eller telefonisk henvendelse.
 

Aflysning og afbud

På bibliotekets hjemmeside vil eventuelle aflysninger blive annonceret.  Billetter refunderes kun ved aflysning.
Afbud til gratis arrangementer og kurser bedes ringes ind på tlf. 7232 5800.
 

Aldersgrænser

Aldersgrænser ved børnearrangementer skal overholdes. Babyer må derfor ikke tages med til teaterforestillinger. Dette er af hensyn til både publikum og de optrædende. Man kan blive afvist i døren, såfremt aldersgrænsen ikke overholdes. Der tillades kun 1 voksen ledsager pr. barn. Medmindre andet er anført, er det kun barnet, som skal have billet.