Byråd
Det afgående byråd i Frederiksborg Slotssogns Kommune i 1966 med Frederiksborghesten i baggrunden.

Hillerøds Byvåben gennem tiderne

02.09.23
Har der været et – eller to – eller måske tre byvåben i Hillerød gennem tiden? Det er et spørgsmål, der i nogen tid har været debatteret blandt frivillige på Lokalarkivet på Hillerød Bibliotek

Der var et ældre med et hyldetræ. Der var også et med en Frederiksborghest – og så er der det røde med kongekrone. Det giver tre, men der var noget med nogle årstal, der ikke helt passede. 

Det måtte undersøges nærmere, og der rejste sig hurtigt nogle supplerende spørgsmål af mere generel art.

  1. Hvad er et byvåben?
  2. Hvornår er en by en købstad, der kan have et byvåben?
  3. Hvordan blev Hillerøds byvåben til, og hvad er symbolikken i det?

1.

Et byvåben defineres som et heraldisk våbenmærke brugt som identifikationssymbol for en købstad. Byer, der ikke har købstadsstatus, kan dog også have et byvåben. Begrebet heraldik er et system af kende- og ejermærker, kaldet våbner i form af et skjold. I nutidig sprogbrug bruges ordet ofte som synonym for et kommunevåben. De ældste danske byvåbner er baserede på segl, brugt af de pågældende byer i middelalderen.                                                                                    

Byvåbner indeholder ofte en hentydning til byens navn eller historisk vigtigste erhverv. Her er det nu med Hillerøds første byvåben gået lidt galt, som det fremgår i afsnit 3.

2.

Hvornår Hillerød blev købstad vides ikke. Ved købstædernes matrikulering i 1660 var Hillerød ikke nævnt i den almindelige befaling, men blev medtaget ifølge et særligt kongeligt reskript af 26. februar 1661. I 1680 fik Hillerød sin første byfoged. Først i 1732 fik byen hjemmel for fri udøvelse af købstadsnæring. Få årtier senere kendes det første byvåben for Hillerød.

3.

Hillerøds Byvåben er kendt siden 1787. Bynavnet Hillerød er sammensat af to led, hvor Hildis er et gammelt dansk mandsnavn, og ”rød” betyder ”rydning”. Navnet kan tolkes som ”Hildis rydning.” En tidligere mistolkning af navnet ”Hildis” førte til, at byvåbnet indeholdt et hyldetræ.

På byvåbnet ses et blomstrende, grønt hyldetræ med blomsterklaser i sølv på en grøn holm i blå bølger, hvilket er en henvisning til Hillerødsholm, forgængeren for Frederiksborg Slot. Det blev registreret i Kommunevåbenregisteret den 15. marts 1938. Byvåbnet blev brugt indtil ultimo 2006.

Hyldetræet

 

Frederiksborghesten

 

Hillerøds aktuelle byvåben

Hvad så med byvåbnet med Frederiksborghesten?                                                                                 

Den tidligere Frederiksborg Slotssogns Kommune havde en Frederiksborghest som våben, men den forsvandt ud af historien, da Frederiksborg Slotssogns Kommune blev indlemmet i Hillerød Kommune i 1966. Billedet af det afgående byråd i Frederiksborg Slotssogns Kommune i 1966 med  Frederiksborghesten i baggrunden kan ses øverst i artiklen.       

Hillerød Kommune fik godkendt et nyt byvåben den 15. december 2006. Kongelig våbenmaler Ronny Andersen er idémanden bag det nye byvåben. Baggrundsfarven er rød, og våbnets to elementer, der er gule, forestiller en kongekrone og et hjerte inspireret af udtrykkene ”Nordsjællands Hjerte” og ”Kongernes Nordsjælland”.

Da byvåbnet blev præsenteret, var der store diskussioner og delte meninger om udformningen og de anvendte farver. En del mente, at det nærmest lignede et logo for postvæsenet.

På Hillerød Kommunes hjemmeside kan man læse følgende: ” Det er vigtigt, at Hillerød Kommune giver et professionelt indtryk. Et af redskaberne er en fælles visuel identitet. Det visuelle indtryk er med til at skabe et samlet billede af Hillerød Kommune, både over for borgere og den øvrige omverden, og indadtil over for vore medarbejdere.”

Konklusion                                                                                                                                         

Så svaret på det indledende spørgsmål er altså, at Hillerød Kommune kun har haft to byvåben.

Eksterne kilder og henvisninger:

  1. Lex.dk
  2. Wikipedia.
  3. www.hillerod.dk