Personoplysninger – orientering om dine rettigheder

Hillerød Bibliotekerne behandler personoplysninger om dig/dit barn i forbindelse med at du/dit barn er oprettet som bruger af biblioteket. Formålet med behandlingen er, at du/dit barn kan blive oprettet som bruger og få adgang til bibliotekets tjenester. Det drejer sig om almindelige personoplysninger som cpr.nr. og adresse. Oplysningerne stammer fra dig/dit barn i forbindelse med brugeroprettelsen.

Dine rettigheder

Vi skal orientere dig om, at du har ret til:
  • at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig/dit barn
  • at få dine/dit barns personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbar form
  • at få berigtiget urigtige oplysninger om dig eller dit barn, hvis vi er enige i, at de er urigtige
  • at få slettet oplysninger, hvis lovgivningen giver mulighed for det
  • at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine/dit barns personoplysninger
  • i visse tilfælde at få behandlingen af dine/dit barns personoplysninger begrænset
 
Hillerød Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i vores bibliotekssystem. 
 
Vi opbevarer oplysningerne, så længe du/dit barn er bruger på bibliotektet. 
 
Du/dit barn kan blive slettet som låner, når du ønsker det, såfremt du/dit barn har afleveret alle lånte materialer og ikke har ubetalte regninger eller gebyrer.
 
Behandlingen af dine personoplysninger sker i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Hillerød Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine/dit barns personoplysninger.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine/dit barns personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 
Du kan læse mere om behandling af dine oplysninger og dine rettigheder på Hillerød Kommunes hjemmeside https://www.hillerod.dk/kommunen/om-organisationen/databeskyttelse/.
 

Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på e-mail: databeskyttelsesraadgiver@hillerod.dk eller telefon 7232 0000. Indeholder din henvendelse personfølsomme oplysninger anbefaler vi, at du bruger Digital Post eller sender et brev til Databeskyttelsesrådgiveren, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.