Udstilling verdensmål 15 - Livet på land

Livet på land er månedens verdensmål

Af Anonym (ikke efterprøvet)
01.07.22
Verdensmål 15 skal minde os om at passe på naturen og dyrelivet. Hvordan du kan gøre det, kan du blive klogere på i vores nye udstilling i receptionen.

Kriblekrablende biodiversitet og hjemmelavet hyldeblomstsaft fra en sanketur i skoven. Sommeren er over os, og mange elsker at komme ud og nyde den danske natur.

Planteliv leverer 80 procent af vores kost, og vi er afhængige af landbruget som en vigtig økonomisk ressource og som middel til udvikling. Skove dækker 30 procent af jordens overflade og er vitale levesteder for millioner af arter, vigtige kilder til ren luft og vand samt afgørende for bekæmpelse af klimaforandringer.

Biodiversitet

Et af delmålene i mål 15 er at styrke biodiversiteten. FN definerer biodiversitet som: ”Mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer.”

Kortere sagt handler det om alt levende på land og i vand – blandt andet dyr, planter, svampe, bakterier. Alt dette liv indgår i komplekse og sårbare økosystemer, der bidrager til at give os fødevarer, medicin, ren luft og rent vand.

Derfor skal vi passe meget bedre på biodiversiteten.

Materialer