Bibliotekarer Aske og Julie sidder og læser bøger

Kvalitetsuddannelse er månedens verdensmål

06.01.23
I januar måned er der opstart på flere videregående uddannelser, også i Hillerød. I forhold til andre dele af verden har vi i Danmark har et velfungerende uddannelsessystem, men der er stadig udfordringer.

Flere skal også videreuddanne sig og tage en erhvervsuddannelse. I dag er omkring 45.000 danske unge mellem 15 og 24 år hverken i gang med en uddannelse eller i arbejde, og selvom det er et lille fald i forhold til de foregående år, så er andelen stadig næsten dobbelt så høj som den danske målsætning for de unge. Under de sidste par års corona-nedlukninger, fik skolesystemet relativt hurtigt etableret onlineundervsining for både små og store. På den måde kunne undervisningen fortsætte, i hvert fald i en vis udstrækning, men nedlukningerne har haft betydning både læringsmæssigt og socialt.

På Hillerød bibliotek får vi heldigvis mange besøg af de studerende og familier, og vi er altid klar til at hjælpe med læsestart, materialer og studiepladser og meget andet. Aske der er ungekulturformidler og Julie som er vores uddannelsesbibliotekar er altid klar til en snak.

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Verdensmål 4 handler om, at alle skal have adgang til god uddannelse og mulighed for livslang læring. Selvom alle Verdensmål hænger sammen, så er mål 4 om kvalitetsuddannelse til alle måske alligevel det vigtigste af målene. Det mener de 10 millioner mennesker, der besvarede FN’s online afstemning om hvilket Verdensmål, der var vigtigst for dem og deres familie, i hvert fald. På verdensplan går det heldigvis fremad på den lange bane. Hvor det i 1970 kun var cirka 75 procent af verdens befolkning, der gennemførte grundskolen, steg tallet til over 80 procent i firserne, og fra 2000 steg tallet igen, så over halvfems procent af verdens børn i dag gennemfører. Hvor det tidligere oftere var drengene, der fik muligheden, er der nu næsten lige mange drenge og piger, der starter i skole. Men corona-nedlukningerne har ramt skoler og skolebørn verden over med kolossal kraft. FN’s Børneorganisation UNICEF kalder pandemien for den største uddannelseskrise nogensinde. Nedlukningerne har ramt flere end 1,6 milliarder elever og studerende, og læringstabet har været både enormt og ulige.
Kvalitetsuddannelse er et af de 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.
Kig forbi den nye udstilling med Verdensmål 4 ved receptionen på Hillerød Bibliotek – og se boganbefalingerne herunder.

Kilder: https://www.verdensmaalene.dk/maal/4 og https://www.verdensmaal.org/4-kvalitetsuddannelse#secondary-header-container
 

Materialer