Borgere og biblioteker til klimafolkemøde

Hvorfor tager bibliotekerne til klimafolkemøde?

Af Anonym (ikke efterprøvet)
12.10.22
Sammen med en masse andre biblioteker tog vi ved efterårets begyndelse til klimafolkemøde i Middelfart for at fortælle om bibliotekets rolle i den bæredygtige omstilling.

Vi sidder til fællesspisning uden for teltet ”Fremtidens Bibliotek” til Klimafolkemødet 2022 i Middelfart. Fuldstændigt tanket op på ny viden, inspiration og en masse eksempler på, hvordan biblioteker og borgere samarbejder om at skabe en mere bæredygtig fremtid.

Vi - Ulla, Camilla og Naja fra Hillerød Bibliotekerne – sidder sammen med både borgere og ansatte fra en masse biblioteker rundt om i hele landet. Faktisk var 25 biblioteker repræsenteret til dette års klimafolkemøde. Men hvorfor egentlig det?

Mange biblioteker oplever, at vi har et særligt potentiale for at inddrage borgere – og dermed også et ansvar. Med vores forpligtelse til at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet er biblioteket oplagt som formidler og mødested for dialog og handling, når det gælder om at skabe en mere bæredygtig fremtid.

Derfor er flere biblioteker også for alvor begyndt at tage FN’s 17 verdensmål til sig. Vi arbejder aktivt med dem, kigger indad på egne vaner og formidler verdensmål på en masse forskellige måder.

Måske har du for eksempel lagt mærke til vores udstilling ”Månedens Verdensmål” lige ved Hillerød Biblioteks hovedindgang? Her i oktober har vi fokus på mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund - læs mere her

Udstillingen er bare et lille skridt på vejen til, at Hillerød Bibliotekerne bliver et såkaldt verdensmålscertificeret bibliotek, ligesom vi også er en del af projektet ”Sammen om verdensmål”, der arbejder med bæredygtige fællesskaber.

Naja, Ulla og Camilla til klimafolkemøde

Bæredygtige lokalsamfund

Netop projektet ”Sammen om verdensmål” har fungeret som et stærkt anker for at samle det høje antal biblioteker til årets klimafolkemøde. Det er en kulmination på et år, hvor biblioteker på stribe har meldt sig til projektet og er gået i gang med at afholde workshops for borgere, der gerne vil gøre noget for den bæredygtige dagsorden. Og der er virkelig mange borgere derude, som har sat gang i alverdens aktiviteter med lidt opstartshjælp fra bibliotekerne.

En gruppe fra Viborg har skabt en ”lær at pode dit eget æbletræ-workshop", mens nogle gæve Rudersdal-borgere holder kaffemøder med lokalpolitikere og laver informationskampagner om madspild. På Stevns Bibliotekerne driver nogle borgere et syværksted, hvor de producerer stofposer af genbrugstekstiler. Og i Høje Gladsaxe har ”Sammen om verdensmål” givet eksisterende grupper et fælles fokus at samles om, hvilket har skabt nye samarbejder på tværs af initiativer. Det gælder for eksempel en besøgstjeneste for ensomme, madklubben ”Mad for Mænd” og Eventyrhaven, hvor en lokal ildsjæl passer en plantekassehave til glæde for beboerne i et boligområde fyldt med lejligheder i store betonbygninger.

Fremtidens Bibliotek på klimafolkemøde

Gør en forskel sammen

I teltet ”Fremtidens Bibliotek” på Klimafolkemødet er der da også både borgere og biblioteker på scenen til teltets samtalesaloner. En af dem har temaet ”Fællesskab og Klimahandling”, og lige midt i det hele sidder meteorolog og tidligere tv-vært Jesper Theilgaard omgivet af netop bibliotekarer og borgere.

Theilgaard har arbejdet med vejrformidling i mere end 40 år, og han ser det nu som sin opgave at oplyse om klimaændringerne, for eksempel som forfatter og foredragsholder. Men han har også nået et mætningspunkt i forhold til ord. Der er brug for handling:

”I klimadebatten de sidste 25 år har der været en masse foredrag og debatter. Borgere der lytter. Men der har ikke rigtig været det der sted, hvor man kan gå hen og gøre noget sammen. Når folk gerne vil noget, så er det nemlig rarest at være sammen om det. Og der er biblioteket et kulturelt centrum i samfundet, som nu har fundet en ekstra måde at stille sig til rådighed for borgerne,” siger han.  

Senere samme dag er der debat på Klimafolkemødets største scene mellem bæredygtighedspsykolog Simon Elsborg Nygaard og Laura Storm, ekspert i bæredygtig udvikling og klimaændringer. Igen er fællesskab og klimahandling på dagordenen. For hvordan skaber vi folkelig opbakning?

Her er budskabet ret tydeligt; vi har brug for naturen, og vi har brug for hinanden. Vi skal se mennesket som en del af naturen og sammen komme tættere på den og på hinanden. Mange vil gerne gøre en forskel for nogen og for noget – og det hjælper at gøre det i fællesskaber.

Det er pointer, der tydeligvis påvirker det publikum, som er samlet foran scenen. Flere gange undervejs i debatten lyder der spontane klapsalver, og det summer af begejstring og handlekraft.

Byttebiks med bøger

Kom i gang med fem skridt

På bibliotekerne har vi helt praktisk plads til borgerne. Alle kan komme på biblioteket på tværs af politiske holdninger og uden et medlemskab. Vi har mødelokaler, plads til større aktiviteter og personale, der kan dele ud af erfaringer.

Borgere, der gerne vil i gang, kan finde vejledning i denne nye Guide til at arbejde med fællesskaber og verdensmål på biblioteket. Helt praktisk er der foreslået fem skridt, man som borger kan tage:

  1. Lav en aftale med biblioteket
  2. Afhold opstartsmøde eller workshop for andre interesserede
  3. Find ud af, hvad I har lyst til at arbejde med. Læg en plan og lav den om hen ad vejen, hvis jeres interesser og idéer ændrer sig
  4. Få flere med. Hold jævnlige møder og invitér løbende flere med
  5. Lav en god gruppe. Tag på udflugter og inspirationsture sammen. Lav rammer for fællesskabet.

I guides udfoldes de fem skridt, ligesom der også er en masse inspiration at hente fra alle dem, der er allerede er i gang. Og vi står selvfølgelig klar til at byde jeres idéer velkommen her på Hillerød Bibliotekerne!

Hvis du er blevet nysgerrig og vil høre mere om mulighederne for at blive en del af et fællesskab for en mere bæredygtig fremtid, kan du kontakte enten Ulla Stangerup på ulsta@hillerod.dk eller Camilla Pipaluk Skovgaard på camps@hillerod.dk