Dette fine fotografi viser Hillerød Brandkorps der i 1928 fejrede 25 års jubilæum. Brandchef Frederik Denker ses yderst til højre.
Staunstrup, fotograf

Stridbare Frederik Denker

03.07.20
Forfatter Lennart Weber er ved at lægge sidste hånd på en bog om de to lokale fotografer Olaf og Thorvald Staunstrup, der fotograferede fra 1903 og frem. Under arbejdet med bogen om fotograf Staunstrup er der genfundet nogle gamle fotografier af Hillerød Brandkorps.

Brandchef Frederik Denker

Disse fine Staunstrups fotografier giver os samtidig muligheder for at se Frederik Denker, der var byens brandchef 1906-1931.

Han blev født i 1877. Hans farfar drev et ølbryggeri i Helsingørsgade, og faren havde et værtshus i Helsingørsgade 13. I 1891 blev Frederik Denker som blot 14-årig forældreløs. Da der ikke var noget familie blev han anbragt i pleje i Hillerød. I 1899 drog han på valsen, og i fire år opholdt han sig rundt omkring i Europa og Mellemøsten. Da han vendte hjem aftjente han først værnepligt i København, og i 1906 flyttede han til Hillerød hvor han blev brandchef.

I de lokale aviser findes talrige artikler hvor borgerne klagede over brandchefen. Det handlede om placering af brandhaner og meget andet, og konstant fik byrådet klage hvor borgerne krævede brandchefen fyret. Men politikerne afviste alle klager og hvert 5. år besluttede de at forlænge kontrakten med Frederik Denker. Han sluttede arbejdslivet som lærer på Teknisk Skoles afdeling for malersvende. Han blev gift, men ægteparret fik ingen børn.