Låneregler og gebyrer

Her finder du Hillerød Bibliotekernes låneregler.

Sådan bliver du registreret som bruger

For at låne, reservere og forny materialer, samt for at besøge biblioteket i den selvbetjente åbningstid, skal du være registreret som bruger. Der er to måder, du kan oprette dig som låner på Hillerød Bibliotekerne:

  1. Du kan oprette dig med NemId via bibliotekets hjemmeside, hvis du er fyldt 18 år. Klik Log ind på hilbib.dk, klik derefter Opret Bruger og følg vejledningen. Du vil fremover også kunne logge ind med NemId her på bibliotekets hjemmeside.
  2. Du kan møde personligt op for at blive registreret som bruger, og du skal samtidig vælge en pinkode. Sundhedskortet er dit lånerkort. Kortet er personlig og du er ansvarlig for det materiale, der er lånt på det. Du skal meddele biblioteket, hvis du skifter adresse, e-mail, telefonnummer m.m. Mister du kortet, skal du straks kontakte biblioteket, for at få det spærret.

Er du under 15 år, kan du få udstedt et lånerkort, men du kan også vælge at bruge dit sundhedskort. 

Dit lånernummer (CPR-nummer) og din pinkode, eller dit NemId, er din indgang til din lånerstatus, samt til bibliotekets digitale tilbud. Vær opmærksom på, at der er nogle af bibliotekets tilbud, du kun kan benytte, hvis du bor i kommunen.

Hvis dine oplysninger som f.eks. e-mail, mobilnummer ændres, skal du give os besked, så vi kan sikre, at du får besked om reserveringer og/eller påmindelser om aflevering. 

Hvis du mister dit kort, skal du straks kontakte os, for at få det spærret. 

Sådan låner du

Lånetiden er normalt 1 måned, og det er gratis at låne. Visse materialer har en kortere lånetid. Lånetiden fremgår af udlånskvitteringen. Visse materialer kan ikke fornys, det gælder primært bøger med 14-dages lån.
Det enkelte bibliotek kan fastsætte begrænsninger for den enkelte brugers samlede lån jvf. Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed § 13.

Sådan afleverer du

Når du afleverer materiale, kan du få en kvittering, som er dokumentation for, at dine materialer er afleveret. Du kan se en oversigt over dine aktuelle lån og reserveringer på bibliotekets hjemmeside - under lånerstatus. Hvis du ønsker det, kan du, på sms eller e-mail, modtage en påmindelse om aflevering.

Du skal betale et gebyr, hvis lånetiden overskrides. 

Gebyrtakster ved for sen aflevering

1-7 dage: 20 kr. for voksne / 5 kr. for børn

8-14 dage: 40 kr. for voksne / 10 kr. for børn

15-31 dage: 80 kr. for voksne / 40 kr. for børn

Mere end 32 dage: 230 kr. for voksne / 100 kr. for børn 

Sådan betaler du et gebyr

Du kan betale et gebyr ved henvendelse til personalet, næste gang du besøger biblioteket. Du kan også betale elektronisk ved at logge ind her på hjemmesiden med dit personnummer/lånernummer samt din pinkode. Når du er logget ind, klikker du på Lånerstatus i øverste højre hjørne, og derefter på menupunktet "Lån, reserveringer og gebyrer". Herfra er det muligt at betale med dit betalingskort. 

Har du brug for nærmere hjælp, er du velkommen til at kontakte os.

Sådan reserverer du

Du kan reservere materiale via bibliotekets hjemmeside, telefonisk eller ved personlig henvendelse på biblioteket. Vær opmærksom på, at nogle biblioteker har et loft over, hvor mange reserveringer du kan foretage. Du modtager besked fra biblioteket via e-mail, sms eller pr. brev, når materialet er klar til afhentning. Materialer som biblioteket ikke selv har, forsøges skaffet fra et andet bibliotek.

Sådan fornyr du

Du kan forny det materiale, du har lånt, hvis det ikke er reserveret af andre. Du kan forny dine materialer på bibliotekets hjemmeside, telefonisk eller ved personlig henvendelse. Du kan også forny dine lån via sms ved at du (fra din egen telefon) sender en SMS til 1910 med teksten: hilbib forny alle 

Du kan højst forny dine materialer 3 gange. Bemærk, at materialer fra andre biblioteker maksimalt kan fornys 1 gang.

Du kan tidligst forny et lån 7 dage før afleveringsfristen. Hvis du prøver at forny før den dato, vil du blive præsenteret for teksten:

"Materialet kan ikke fornyes - det kan f.eks. skyldes reservering til anden låner, eller at der er for lang tid til afleveringsdato."  

Vær opmærksom på, at visse materialer ikke kan fornys, det gælder primært bøger med 14-dages lån.

Erstatning

Hvis materialerne bliver ødelagt eller bliver væk skal de erstattes. Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der måtte være opstået på brugerens eget udstyr i forbindelse med benyttelse af lånte materialer.

For Hillerød Bibliotekerne gælder desuden: Såfremt man inden for 6 mdr. efter erstatning af bortkommet materiale, genfinder materialet og kan fremvise kvittering for erstatningen, vil biblioteket refundere erstatningssummen (dog ikke gebyret).

Udelukkelse og bortvisning

Biblioteket er for alle. Du skal derfor respektere god ro og orden, både i det fysiske bibliotek og i brugen af bibliotekets pc’ere samt følge anvisninger fra personalet. I modsat fald kan du bortvises og udelukkes fra brug i en periode.

Du kan også blive udelukket fra at bruge biblioteket, hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret, afleveres i beskadiget stand, eller hvis du skylder 200 kr. eller mere i gebyrer. Udelukkelse vil blive meddelt skriftligt med 7 dages varsel. Skyldige beløb kan overgå til inkasso.

Børn under 15 år må ikke opholde sig på biblioteket efter kl. 18, medmindre de er ifølge med en voksen over 18 år. Personen over 18 år skal være indmeldt på biblioteket og har ansvaret for de personer, som lukkes med ind. Overtrædelse kan medføre bortvisning samt udelukkelse fra biblioteket i en periode. Samtidig underrettes forældre/værger.

Persondataloven

Biblioteket overholder bestemmelserne i Lov om behandling af personoplysninger. Læs mere her, om hvordan vi tager vare på dine personoplysninger.