Stenholt Savværk
Staunstrup, fotograf

Staunstrups mystiske savværk

Forfatter Lennart Weber er ved at lægge sidste hånd på en bog om de to lokale fotografer Olaf og Thorvald Staunstrup, der fotograferede fra 1903 og frem. I arbejdet med de mange spændende og ikke tidligere offentliggjorte fotografier fra Hillerød og omegn er Lennart stødt på en del billeder, hvor der ikke angivet, hvor de er taget
En par af disse billeder forestillede et ukendt savværk, som Lennart ikke helt kunne stedfæste, men så var der hjælp at hente blandt de meget engagerede og historiekyndige Hillerød-borgere på Facebook.

- Det fascinerende ved gamle fotografier er næsten altid de historier, der gemmer sig bag, og det er ofte i detaljerne historien gemmer sig. 'Jagten' på at finde fakta i historien har altid været min drivkraft. Sådan var det også med den stribe fotografier, som vi fandt i Staunstrup arkivet på Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød Bibliotek. Det var åbenlyst, at fotografierne måtte vise et savværk eller en stor trælasthandel, og dem har der tidligere været en del af i Hillerød centrum. Flere mente, at det måtte være Povl Christiansens Tømmerhandel på Carlsbergvej. For Lewinsky's tømmerhandel, som lå tæt ved det nuværende Bibliotek og Slotsarkaderne, kunne det ikke være. 

Efterlysning hjalp

Efter måneders forgæves jagt måtte vi bede borgerne hjælpe via Facebook. Og lynhurtigt viste det sig, at de fine fotografier var fra Stenholt Savværk i Nødebo tæt ved Esrum Sø. Og pludselig fik de fine gamle fotografier nyt liv og gav os nye informationer om Hillerøds lokalhistorie. Og den bliver naturligvis en del af Staunstrup-bogen som udkommer i november med ca. 500 af Staunstrups fotografier, fortæller Lennart Weber og tilføjer: 

- Uden hjælp havde mange af disse billeder været nærmest værdiløse, eller de havde i hvert fald været uden det liv, som jeg nu kan give dem. Det skal alle dem, der har hjulpet med informationer have stor tak for.

Arbejde på savværket

Fire arbejdere inde på savværket

Stabler af planker udenfor savværket