Torvet med rådhuset cirka 1906
Ukendt fotograf

Rådhusbygningen på Torvet

20.11.17
Der er snart kommunalvalg og i den anledning kan du her læse om Hillerøds flotte, gamle rådhus, som tidligere var lokalpolitikernes højborg

Et nyt rådhus i byen

Hillerød fik et nyt rådhus i 1888. Man kunne let få den tanke, at bygningen er ældre. Det skyldes den arkitektoniske stil, som rådhuset er opført i; nemlig den såkaldte ”historicisme”. Denne stilart – eller stilforvirring, som nogle kalder den – trækker på tidligere tiders stilarter og stilelementer. For rådhusets vedkommende var det den middelalderlige gotik, der var inspirationskilde. 

Torvet, rådhuset, cirka 1906

Postkort ca. 1906

Central beliggenhed

Det nye rådhus var ikke det første på denne centrale placering i byen, for i 1831 indviedes rådhusets forgænger, som var tegnet af den kendte arkitekt C. F. Hansen. Levetiden for dette rådhus blev kort, for der var i 1846 indført et nyt arrestreglement. Hillerøds gamle råd- og arresthus kunne ikke honorere alle de nye krav, og man besluttede sig for at bygge nyt i stedet for at foretage om- og tilbygninger på den eksisterende rådhusbygning. 

Den historieglade arkitekt

Rådhusbygningen fra 1887-1888 er tegnet af arkitekten Vilhelm Holck, som stod bag en del bygninger i Hillerød. Han var på det tidspunkt også museumsinspektør på Frederiksborg Slot, og det er nok også hans interesse for historie, der fik ham til at vælge den historicistiske stil til Hillerøds imponerende rådhus.

Rådhuset cirka 1900

Postkort ca. 1900

Bygningens funktioner

Rådhusbygningen har gennem tiden haft flere funktioner end blot at huse byens politiske styre. Rådhuset var ét af de mange Råd-, Ting- og Arresthuse, som blev opført i slutningen af 1800-tallet i de driftige købstæder rundt omkring i landet. Med årene løb tiden dog fra de flotte og tidstypiske rådhuse. De kommunale opgaver krævede mere og mere plads, og Hillerød Kommunes administration flyttede ud af bygningen, som staten derefter overtog.

Torvet med rådhuset cirka 1900

Postkort ca. 1900

Politiet overtager bygningen

Indtil slutningen af 1960’erne afholdtes der dog stadig byrådsmøder i den gamle byrådssal. I forbindelse med kommunesammenlægningen i 1970 overtog politiet bygningen. Retten i Hillerød havde i mange år lokaler her, men de er nu flyttet til de gamle sygehusbygninger på Sønder Jernbanevej. Hillerød Arrest holder dog i dag fortsat til i den snart 130-årige bygning på Torvet.

Torvet med rådhuset cirka 1910

Koloreret postkort af Torvet med rådhuset i baggrunden ca. 1910

Bonusinfo

Som en lille sjov historie skal her nævnes, at Hillerøds gamle rådhus spillede rollen som den fiktive by Korsbæks rådhus i Tv-serien Matador. Man ser bygningen særlig godt i afsnittet ”Hen til kommoden”, hvor jernbanearbejderen Lauritz ”Røde” Jensen og stuepigen Agnes skal giftes.

Torvet i sne ved juletid, ca. 1940

Udsyn til rådhuset fra en snedækket Slotsgade ca. 1940 (Fotograf: ukendt)

Tekst af Signe Frederiksen, cand. mag i histore og projektmedarbejder i Lokalhistorisk Arkiv.

Materialer