Portrætfoto af O.C. Andersen

O. C. Andersen - Hillerøds kultur dynamo i 20erne

Af Anonym (ikke efterprøvet)
20.01.22
En markant lærerskikkelse i Hillerød og omegn

O.C. Andersen (Ole Carl Andersen) blev født 25. juli 1869.

Han blev uddannet lærer og fik sit første embede i Blovsterød, hvor han var frem til 1895 hvor han fik ansættelse på Hammersholt Skole. Fra 1902 var det på Hillerød Kommuneskole at O.C. Andersen forstsatte sit virke. Indtil han i 1924 blev overlærer ved Nyhuse Skole.

Overlærer O. C. Andersen fik tjenestebolig ved Nyhuse Skole og boede her til han blev pensioneret i juni 1939. Samtidig med arbejdet i folkeskolen havde O.C. Andersen aftenarbejde på Teknisk Skole i Møllestræde, hvor han underviste de unge håndværkere. Et arbejde han fortsatte med at udføre 5 år efter, at han var blevet pensioneret.

Mennesker foran Nyhuse Skole

 

Ud over livet som underviser tog O.C. Andersen aktiv del i det lokale kulturelle liv. Borella-Hansen, der har skrevet om flere af Hillerøds markante personligheder, skriver om O. C. Andersen under overskriften ”O.C. Andersen – altid først med det bedste”: ”Der findes mennesker, der kan overkomme det utrolige, og som glad og gerne tager opgaver på sig, og uden at kny ofrer fritid og slid for at glæde og gavne deres medborgere. En sådan DYNAMO var overlærer O.C. Andersen. Hvor som helst, der var brug for en indsats i det kulturelle arbejde, kunne man være sikker på at finde Andersens navn på listen”.

O.C. Andersen var blandt andet formand for Foredragsforeningen. Der frem til slutningen af 1920`erne 4-5 gange om året kunne fylde ”Biografen” (Biotorvet), mens 3-400 stod på venteliste – til spændende foredrag. Det var i årene før radioen vandt indpas og længe før fjernsynet blev en del af dagligdagen. O.C. Andersen var også formand for Sangforeningen der havde lige så stor succes som foredragene. Fine koncertaftner og Sankt Hansaften der blev fejret med friluftskoncert ved Slotspavillonen. O.C. Andersen var her og der og alle vegne. Og det blev værdsat af byens borgere.

Borella-Hansen skriver: ”Mange ældre Hillerød-borgere skylder O.C. Andersen en stor tak for alle de kulturelle oplevelser, han gjorde os delagtige i gennem sit rige initiativ og store offervilje. Det var med vemod, man så foredragsforeningen og sangforeningen sygne hen, da radioen sidst i 20èrne overtog underholdningen og selv O.C. Andersen måtte vige for overmagten”.

O.C. Andersen var gift med Anna Jørgine Ortved født 13. juni 1875. Datter af Kgl. Skovfoged Niels Adolf Ortved.

O.C. Andersen døde 24. marts 1966.

O.C. Andersen sammen med sin kone Anna Jørgine Ortved

 

Billederne er taget i slutningen af 1930èrne af sønnen læge Aage Ortved Andersen, der var en ivrig amatørfotograf.