S/H foto af Uvelse Brugs facade med hestevogn ude foran. Cirka 1920
Uvelse Brugs cirka 1920. Ukendt Fotograf/Frederikssund lokalhistoriske arkiver Slangerup arkiv

Kampen for Brugsen i Uvelse

I 114 år har det været muligt at købe sine dagligvarer i Uvelse, men i de senere år har den historiske brugs haft trange kår.

Bygningen på Uvelse Byvej 1 har siden 28. september 1906 lagt lokaler til den lokale brugs, eller brugsforening, som det hed ved oprettelsen. Siden da er den blevet udvidet af flere omgange, og kørte i mange år som en god forretning, men i de seneste år har det knebet med økonomien. Slangerup Brugsforening, der har drevet Dagli’Brugsen i Uvelse, planlagde derfor en nedlukning af butikken og satte bygningerne til salg i sommeren 2020.

Det så derfor ud til, at det sidste kapitel i brugsens 114-årige historie var skrevet, indtil lokale kræfter i juli meldte sig på banen med en plan for at redde butikken. En plan, der ser ud til at lykkes - i begyndelse af januar overtog borgerne i Uvelses nystiftede ejendomsselskab, Uvelse Byvej 1 A/S, nøglerne til butikken, som man vil genåbne som en »Din Købmand« i løbet af 2021.

Lokal landmand satsede stort

I tidernes morgen var det også lokale ildsjæle, der fik stablet butikken på benene. Det var den 38-årige landmand Christian Christiansen fra Bøllemosegård, der i januar 1906 indbød til stiftende generalforsamling for brugsforeningen. Kort efter købte foreningen grunden ved Uvelse Byvej 1 for 400 kroner, et beløb der i dag ville svare til omkring 28.000 kroner. Træskomanden i Uvelse, Niels Peter Nielsen, gravede kælder og grund ud for 25 kroner, mens en murer fra Lillerød lagde stenene. 15. juli var der rejsegilde.

 Knud Larsen/Frederikssund lokalhistoriske arkiver Slangerup arkiv

Christian og Ane Marie Christiansen omgivet af børn og børnebørn. Fotograf: Knud Larsen/Frederikssund lokalhistoriske arkiver Slangerup arkiv

Til åbningen i september samme år, havde bestyrelsen været i København og bestille varer. Varerne kom med Slangerupbanen, der åbnede samme år, til Lindholm station, hvor de med hestevogn blev transporteret til Uvelse. Blandt den første sending varer var hele 232 liter Oxford Cognac og et anker med 41 liter hvid rom. Ud af en annonce fra Frederiksborg Amtstidende indrykket tre dage før åbningsdagen 28. september, fremgik det da også, at man satsede på storindkøb:

”Foreningens formål er ved fællesindkøb at skaffe sine medlemmer gode varer til den billigere pris, der kan haves ved indkøb i større partier”

Den første dybfryser

Brugsens lokaler viste sig hurtigt at være for små, så der blev af flere omgange udvidet og bygget til. Blandt andet blev der i 1925 tilkøbt mere jord, så man kunne tilføje et tankanlæg. Samme år blev der også lagt el ind, som blandt andet skulle drive en kaffekværn. Særligt i 1960’erne var der gang i butikken. I 1962 kom to elektroniske vidundere til Uvelse, da uddeler Leif Busk investerede i butikkens første dybfryser, og i samme ombæring den første regnemaskine.

 Ukendt/Frederikssund lokalhistoriske arkiver Slangerup arkiv

Foto fra Brugsens 75 års jubilæum. I midten ses Olga Andreasen, der var Brugsens første kunde som 13-årig. Til højre for hende står daværende uddeler Leif Busk. Fotograf: Ukendt/Frederikssund lokalhistoriske arkiver Slangerup arkiv

I 1969 skulle man have en større parkeringsplads og flyttede derfor tankanlægget til den placering, som det har den dag i dag. I 1970 blev butiksarealet udvidet og nåede op på 210 kvadratmeter. To år senere lagde brugs og tankanlæg kulisse til flere scener i filmen ”Manden fra Svanegården”, der blandt andet havde store stjerner som Karl Stegger, Arthur Jensen og Susse Wold på rollelisten. Filmen var instrueret af Ib Mossin og baseret på en roman af Morten Korch.

 Frederikssund lokalhistoriske arkiver Slangerup arkiv/Nordisk Film

Fra filmen "Manden på Svanegården", 1972. Skuespilleren Palle Huld ved Uvelse Brugs. Foto: Frederikssund lokalhistoriske arkiver Slangerup arkiv/Nordisk Film

 

 Frederikssund lokalhistoriske arkiver Slangerup arkiv/Nordisk Film

Skuespilleren Karl Stegger ved Uvelse Brugs. Foto: Frederikssund lokalhistoriske arkiver Slangerup arkiv/Nordisk Film

År med tilbagegang

Uvelse Brugs har flere gange gennem tiden været lukningstruet. Blandt andet i midten af 1990’erne, hvor bycentre og store varehuse bulrede frem. Butikken fik dog en livline i form af lukkeloven fra 1995, der betød, at mindre butikker som Uvelse Brugs kunne holde åbent i weekenden, mens de store konkurrenter måtte holde lukket. Den øgede omsætning betød, at brugsen i 2005 havde råd til en gennemgribende renovering, der bragte butiksarealet op på 340 kvadratmeter.

 "Vi skiftede alt inventar, undtagen køl og frys, ud sidste år, og det var tiltrængt. Det lignede for meget en rigtig gammel brugs. Kunderne tog det ikke bare pænt, mens ombygningen stod på - der var også dem, der sagde til os, at nu gik de hjemme et par dage, så hvis der var noget, de kunne hjælpe med, så måtte vi sige til," fortalte den daværende uddeler, Hans Rasmussen, til avisen Hillerød Posten i 2006.  

Dele af artiklen er baseret på oplysninger fra en lokalhistorisk artikel skrevet af Erik Hansen og trykt Ejegod Tidende i forbindelse med Brugsens 100 års jubilæum.

 Anne Sophie Rubæk Hansen/Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotekerne

Brugsen i 1975. Fotograf: Anne Sophie Rubæk Hansen/Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotekerne