Foto af Peter Elfelt
Blandt de mange fine glaspladenegativer fra Rathsach dukkede dette op. Det er fra Rosenhaven, og damen til venstre er Gerda Rathsach, der i 1911 sammen med søsteren, Betty Rathsach, overtog farens fotoforretning i Slotsgade 21. De passede den i 10 år indt

Elfelts tætte bånd til Rathsach

07.07.23
Der er dukket en spændende samling glaspladenegativer op på Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød Bibliotek, som bl.a. kaster nyt lys over det nære forhold mellem Kgl. Hoffotograf Peter Elfelt (1866-1931) og Hillerøds store fotograf, Carl Rathsach (1865-1911)

Glaspladenegativerne stammer utvivlsomt fra Rathsachfamilien, da der er mange private fotografier i samlingen. Det antages, at det er sparekassefuldmægtig Carl W. Rathsach, barnebarn af fotograf Carl Rathsach, der oprindeligt har samlet glaspladerne og afleveret dem til Lokalhistorisk Arkiv.

Carl W. Rathsach var stærkt optaget af fotograf Rathsach, og han holdt en del lysbilledforedrag om sin berømte bedstefars historie og arbejde. Blandt de mange fine gamle glaspladenegativer var det et, der fortjener særlig opmærksomhed, og som vises her på siden.

Fotografiet viser de to familier, Peter Elfelts familie, og Carl Rathsachs familie sammen. Set i forhold til personernes alder, så må fotografiet være fra 1909, hvor Carl Rathsach fyldte 70 år.

Elfelt og Rathsach

Peter Elfelt blev født 1866 som ældste barn i en fattig arbejderfamilie, der boede i en baggård i Bakkegade 7 i Hillerød. På blot 20 år fødte Elfelts mor 12 børn, hvoraf 5 døde inden de nåede skolealderen. Da Peter Elfelt i 1878 sluttede 5 års skolegang, kom han i lære hos Carl Rathsach i Slotsgade 41.

Peter Elfelt har senere i livet oplyst, at han som 12-årig blev optaget i familien Rathsach. Carl Rathsach lærte ham fotografiets kunst, og Johanne Rathsach lærte ham at færdes blandt samfundets top. Carl Rathsach blev ofte kaldt til Frederiksborg Slot, når der var royale gæster, og her har Peter Elfelt uden tvivl været med.

Da Peter Elfelt i 1882 som 17-årig var udlært drog han til København med det klare sigte at blive landets førende fotograf, og det blev han. Men han glemte aldrig sin opvækst i Hillerød og læretiden hos Rathsach. Han gæstede ofte familien i Slotsgade 41.

Derfor er fotografiet særligt interessant.


Forrest fra venstre ses Carl Rathsachs yngste søn, Åge Rathsach, Elfelts hustru nr. 2 Emilie Elfelt, Carl Rathsach, Peter Elfelt, Torkel Elfelt født 1899, Anker Elfelt født 1896. I bagerste række ses Johanne Frederikke Rathsach gift med Åge R., en ukendt kvinde, Carl Rathsachs to døtre, Gerda og Betty som overtog fotoforretningen i 1911, deres mor, Johanne Rathsach samt Else Elfelt født 1894.


Billedet her viser Carl Rathsach med sin familie. Når man ser på den yngste søns alder, så er fotografiet formentlig optaget i 1886-87 med en selvudløser. Forrest fra venstre ses Johanne Rathsach. Aage Ratsach (født 1882) ved sin farmor, Sofie Elise Rathsach (1802-1890) der boede hos Johanne og Carl Rathsach. Derefter ses Betty Rathsach og Carl Rathsach. Bagerst fra venstre Helge Rathsach, Alfred Rathsach og Gerda Rathsach.

Helge Rathsach boede under Første Verdenskrig i Paris, og først omkring 1920 vendte han hjem for at overtage farens fotoforretning, som han drev indtil sin død i 1955. Her ses han sammen med en kammerat på motorcykel på Køies Bugt en gang i 1920’erne. I baggrunden til venstre ses Chr. Børch forretning, der i slutningen af 1920’erne blev flyttet til hjørnet af Slotsgade 11 og Frederiksgade 2.