Baunevej 8, 1968

Avis-krig om soldater på Alsønderup Centralskole

Der var bestemt ikke enighed, om hvad soldater foretog sig på Centralskolen i Alsønderup i februar 1968

Det vakte en del undren hos Søren Stoltze, der er frivillig i Lokalhistorisk Arkiv Hillerød, da han kiggede nærmere på et fotografi fra Frederiksborg Amts Avis’ pressearkiv. Han var i gang med det møjsommelige arbejde, det er at indscanne de mange tusinde billeder, som lokalhistorisk arkiv er ved at digitalisere, da han faldt over et billede fra 1968. På billedet fremgik det, at motivet var Alsønderup Centralskole, men der var dog ingen forklaring på, hvorfor skolegården var fyldt med militærkøretøjer og kælderen sovende soldater med geværer ved deres side. En tur i arkiverne afslørende en noget speget sag.

Skudvekslinger nær skolen

I 1968 rasede Vietnamkrigen på sit højeste og fyldte derfor også en del i spalterne hos avisen Politiken, men Dagbladet fandt 9. februar også plads i spalterne til en tilsyneladende meget spektakulær situation på Alsønderup Centralskole.  ”Ud af skolen mens militæret laver krig” hed overskriften på artiklen, hvor det fremgik, at elever fra Alsønderup Centralskole måtte undvære en del af undervisningen, fordi militæret som følge af den store sjællandske brigadeøvelse havde beslaglagt flere af skolens lokaler. Heriblandt formningslokalet, der skulle bruges som kommandocentral. 1. Artilleriregiment skulle egentlig have brugt forsamlingshuset, men det var optaget af de lokale dilettanter, der skulle holde afslutning, og derfor endte de på skolen. På trods af, at militærets aktiviteter på skolen ifølge Politiken tidligere havde været genstand for kritik fra sognerådet. Baggrunden for kritikken var ifølge avisen: ””krigsmæssige” episoder, hvorunder militære køretøjer for ud og ind på skolepladsen, og der foregik skudvekslinger nær skolen under børnenes vej til og fra skole.” En affære, der angiveligt var til så stor gene, at skolekommissionen så sig nødsaget til at opsætte bomme på vejene omkring skolen.

 "Ud af skolen mens militæret laver "krig""

 

Fake news anno 1968

Dagen efter kunne læserne af Frederiksborg Amts Avis læse en noget anderledes udlægning af sagen. Både lærerrådet, skolelederen og sognerådsformanden afviste på det kraftigste Politikens påstande. Ifølge dem havde ingen elever undværet undervisning på grund af ”krig på skolen”. Elevernes formningstimer var blot blevet afholdt i andre lokaler end de sædvanlige.

- Som nævnt har øvelsens forbindelse med Centralskolen ikke efter lærernes mening generet undervisningen. Forespørgsler er på forhånd ad de reglementerede veje rettet fra militæret, og vi har alle sagt god for, at skolen blev inddraget i øvelsen i det omfang, det er sket, sagde sognerådsformand, Aagaard Larsen, til avisen.

Om den omtalte bom-afspærring var Politiken ifølge sognerådsformanden helt galt på den.

- Politiken nævner, at der på baggrund af tidligere øvelser skulle være opsat en bom ved skolens indkørsel, så biler og motorcykler ikke kan komme ind i gården. Dette er en lodret løgn. Disse bomme blev sat op for at lede trafikken til sportspladsen den rigtige vej.

 "Militæret har ikke "angrebet" undervisningen i Alsønderup."

 

Forstår ikke overfald

Frederiksborg Amts Avis har også fået lederen af det udskældte regiment, major F. Riemer, i tale.

- Vi forstår slet ikke det ”overfald”, vi uden for øvelsens i forvejen beregnede, nu bliver udsat for. Vi vil jo dog ikke genere folk - for slet ikke at tale om skolebørn. Vi havde i forvejen sendt en mand herop for at kontakte skoleleder, pedel, sognerådsformand mv. om vores planer, og fra ingen side satte man sig imod.

Soldat hviler sig på gulvet i kældergangen på Alsønderup Centralskole, Baunevej 8, 1968

På grund af de kritiske røster om manglende undervisning på grund af soldater i formningslokalet, så rykkede soldaterne ud i kældergangen.