Byrådet
Hillerød Byråd anno 1917-1921

Jagten på historien bag billedet

25.08.23
Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød Bibliotek får løbende indleveret mange fotografier. Arkivets frivillige har til opgave at beskrive billederne, registrere dem og offentliggøre dem på ”arkiv.dk”, så de bliver frit tilgængelige for alle borgere.

Blandt en samling af fotografier var billedet, som ses øverst i artiklen.  Bagpå – næsten udvisket - var skrevet: ”Hillerød Byråd 1917 – 1921” efterfulgt af en del navne, hvor kun brudstykker kunne tydes. For bordenden kunne periodens borgmester Frederik Carl Christian Zahlmann genkendes. Han beklædte borgmesterposten i Hillerød Kommune fra 1908 til 1937. Men hvem var de øvrige? Der var også to kvinder yderst til højre i billedet. Hvem var de? 

Nu gik detektivarbejdet i gang. Der blev ringet til Hillerød Kommune. De måtte vel have lister over byrådene i kommunen gennem tiden. Det viste sig imidlertid, at kommunens arkivalier op til 1973 ikke længere var i kommunens varetægt, men befandt sig på Rigsarkivet. Rigsarkivet blev derefter kontaktet, og efter kort tid kom der besked tilbage, at de ønskede protokoller nu befandt sig på Rigsarkivets læsesal på Hovedbiblioteket, ”Den sorte Diamant”, i København. Så gik turen til København.                                                                                                                         

At komme ind på læsesalen er som at få adgang til Fort Knox, men det lykkedes, og kassen med de bestilte protokoller blev stillet til rådighed. Der var sat en eftermiddag af til besøget, men spørgsmålene om blandt andet byrådets sammensætning var hurtigt besvaret efter opslag på de første sider.

Hillerød Byråds medlemmer fra 1917 -1921


Men noget er galt. Der er 13 personer rundt om bordet, men der står kun 11 navne på byrådsmedlemmer i protokollen.

Landinspektør O. Sørensen            
Fru Kristine Jørgensen    (Genvalgt i 21)            
Fru Johanne Velschow    (Genvalgt i 21)                          
Købmand W.C. Lewinsky (Næstformand)                
Kontorbestyrer C. Th. Andersen                             
Sagfører N. P. Olsen                                    
Lærer J. K. Krogh                              
Fabrikant C. F. Weitzmann
Adjunkt Johan Repstock                                          
Murermester Emil Kielberg                              
Banehåndværker J. Lundshøj

Det lykkes at tyde endnu et navn bag på originalbilledet, Chr. Svendsen. Men hvorfor er borgmesterens navn ikke i protokollen? Her må vi længere tilbage i historien. Den første borgmester i Hillerød, Hans Rudolf von Scholten, blev indsat af kong Christian den 9. i 1869. Han var uddannet jurist og havde tidligere været byfoged og politimester i Århus. Han var borgmester i Hillerød til 1889. Den sidste kongeligt udnævnte borgmester i Hillerød var Jurist Frederik Carl Christian Zahlmann, der sad som borgmester med kongelig udnævnelse frem til 1919. Herefter ændredes  valgsystemet, og den næste borgmester skulle vælges af folket. Det ændrede dog ikke på magten i Hillerød. Zahlmann genvalgtes og sad som borgmester til 1937. Zahlmann blev altså ikke indskrevet i protokollen, før han som folkevalgt kom i byrådet i 1921.

De to kvinder

Så er der de to kvinder på billedet: Fru Kristine Jørgensen og fru Johanne Velschow. Først med Grundlovsændringen i 1915 fik kvinder stemmeret til Folketing og Landsting i Rigsdagen på lige fod med mændene. Til lokalvalg fik de dog lov til at stemme allerede i 1908. Den første kvinde, indvalgt i Hillerød Byråd, var fru Nordlund. Forud var gået årtiers kamp for at opnå opstillings- og stemmeret for kvinder. Før 1908 var kvinderne, det vil sige halvdelen af landets voksne befolkning, ikke inkluderet i det politiske medborgerskab. Venstrepolitikeren Frederik Bajer fremsatte i 1886 et kommunalt lovforslag om kommunal stemmeret til kvinder. Forslaget fremførtes igen og igen af Venstre og Socialdemokratiet gennem de følgende årtier. Resultatet var hver gang det samme: Forslaget blev vedtaget i Folketinget, men afvist af det højredominerede Landsting.

I 1888 konkluderede højrepolitikeren Carl Ploug, at ”det hverken ville være i kvindernes eller i samfundets interesse, at der tildeles kvinderne valgret.” Højrepartiet argumenterede imod valgret for kvinder ved bl.a. at fremføre, at kvinderne slet ikke var forberedte til at deltage i det politiske arbejde, og i øvrigt blev kvinden allerede repræsenteret i form af hendes far, ægtemand eller arbejdsgiver. Det skræmte dog ikke hverken fru Nordlund eller senere fru Kristine Jørgensen og fru Johanne Velschow fra at være pionerer med hensyn til at stille op til Hillerød Byråd.  

Eksterne kilder og henvisninger: 


1.    Århus Universitet: ” Kampen for kvinders valgret 1871 – 1915” (www.danmarkshistorien.dk)
2.    Rigsarkivet: Protokollen ”Hillerød Købstadskommune. 10/21. Udvalgs-, Kommisionsmedlemmer, Embeds – og Bestillingsmænd. 1900 – 25.”
3.    ”Kvinders valgret, frihed, lighed og stemmeret." på www.arbejdermuseet.dk
4.    ”Borgmestre i Hillerød gennem tiden.” Lokalhistorisk nyt fra Bibliotekets hjemmeside.