Postkort
Postkort ved hyggelig udeservering på restaurant Lillholm på Holmegårdsvej.

Byens gamle værtshuse: Lillholm og Slotspavillon

04.06.21
For enden af Holmegårdsvej lå i gamle dage tre restaurationer, som specielt i sommerhalvåret levede godt af gæster, som typisk kom via den lille jernbanestation ved Gl. Holmegårdsvej. Det var Slotspavillon, Vennelyst og Lillholm.

Bygningerne, der husede Slotspavillon og Vennelyst, er for længst forsvundet. Men på hjørnet af Holmegårdsvej og Gl. Holmegårdsvej ligger stadig en karakteristisk ejendom med et lille tårn. Her lå i mange år restaurant Lillholm hvor den tidligere folketingsmand, Lars Larsen, i mange år var kromand.

På modsatte side af Homegårdsvej gik en lille trappe ned til Vennelyst, der i nogle årtier omkring 1900 var en kendt sommerrestaurant, den blev i øvrigt også drevet af Lars Larsen. Vennelyst lå der, hvor der nu er en lille parkeringsplads.

Postkort af Vennelyst

For enden af Frederiksborg Slotshave nord for Hesteskodammen lå Slotspavillon. Den første var oprindeligt opført i 1872, den blev i starten af 1900’tallet afløst af nr. to, som var væsentlig større. Da tyskerne i 1940 besatte Danmark inddrog de den til kaserne og ved krigens slutning blev den brugt til flygtninge, og efter krigen var den meget nedslidt. Den blev nedrevet i 1947 og afløst af den tredje, som brændte i 1970.

Trods mange planer om genopbygning og etablering af et Scanticon hotel på stedet blev der aldrig bygget på området, hvor der i dag er parkeringsplads.

Carl Rathsachs fotografi af den ældste Slotspavillon., som er fra 1872.

Postkort med den Slotspavillon som tyskerne brugte som kaserne under Anden Verdenskrig.

Postkort af Slotspavillon nr. 3, som brændte i 1970.

Hvis du har supplerende oplysninger, så kontakt Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød Bibliotek på lha@hillerod.dk Næste artikel handler om Helsingørsgade.