Værtshus
I Østergade 2 lå F. Nielsens værtshus med tydelige reklameskilte på facaden. Huset ligger der stadig, og bortset fra porten, så er der mange ting, der stadig ser ud som for 100 år siden. Postkort i privateje.

Byens gamle værtshuse: Østergade

25.06.21
Østergade, som i gamle dage hed Mørkegade, har i kraft af placeringen tæt på byens rådhus naturligvis haft flere værtshuse og gæstgivere.

Gaden lå bekvemt tæt på rådhuset på Torvet og mange andre virksomheder i centrum havde let adgang til Østergade. 

I Østergade 2 lige ved hjørnet, i nyere tid kendt som Volles Hjørne, lå i starten af 1900’tallet restaurant F. Nielsen. Læser man i byens fagforeningers historie, så kan man se, at en del fagforeningsmøder blev afholdt netop hos F. Nielsen. Bl.a. har Dansk Arbejdsmands Forbund, som havde kontor i Østergade 5, haft en del møder hos F. Nielsen.


Østergade set fra Helsingørsgade mod syd. P. Petersens gæstgiveri kan ses til venstre. Foto; Olaf Staunstrup/Lokalhistorisk Arkiv Hillerød


I Østergade 12 lå på samme tid J.C. Hansen og senere Georgine Hansen. Længere henne ad gaden, i Østergade 22, lå restaurant P. Petersen, som også blev kaldt Peter Luk.


Østergade 22 med P. Petersens Cafe og beværtning. Skiltet tyder på, at gæstgiveriet lå i baggården. Foto Olaf Staunstrup. Tilhører Lokalhistorisk Arkiv Hillerød.

 

Hvis du har supplerende oplysninger, så kontakt Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød Bibliotek på lha@hillerod.dk Næste artikel handler om Sønder Jernbanegade.