Hans Hviids Maskinfabrik

01.02.19
Fabrikanten Hans Hviid byggede køretøjer til mange formål.

Hans Hviid Maskinfabrik blev grundlagt i 1895. Adressen hed dengang Gasværksvej 15. I 1928 skiftede gaden navn til det nuværende Frederiksgade.

Hans Hviid holder "Maskin Udsalg". Fabrikken stod for reparationen for de nordsjællandske privatbaners kørende materiel. 1915, fotograf: ukendt.
Hans Hviid producerede også kørende materiel som fx. dræssiner. 1915, fotograf: ukendt
"Trækvogne" med fabrikkens flotte monogram på køleren, et dobbelt "H". Her står en levering klar til DSB. 1942, fotograf: Thorvald Staunstrup

I Gadevang holder en flov tørvegravere og en trækhest pause til ære for fotografen. På vognens tværbjælker kan man læse "Hans Hviid M....a...rik. Hilleröd. 1918, fotograf: ukendt.

En baneansat trækker en række passagervogne  fra Hillerød-Frederiksværk Jernbane (HFJ) med en transportvogn fra Hans Hviid. Her er monogrammet tydeligt. I baggrunden ligger Viggo C. Lewinskys "Hillerød Trælastforretning", som dengang havde adresse Roskildevej 2; lageret bugner af tømmer. Ca. 1940, fotograf: Thorvald Staunstrup.

Hvis du ligger inde med flere fotos, protokoller eller personhistorier fra Hans Hviids Maskinfabrik, hører Lokalhistorisk Arkiv meget gerne fra dig: lha@hillerod.dk