Arkivets samlinger

Lokalhistorisk Arkiv rummer mange forskellige materialer der på hver sin måde belyser Hillerød Kommunes historie gennem tiden.

Overblik over samlingen

Lokalsamling:

Lokalhistorisk litteratur: Fag og skønlitteratur som omhandler Hillerød i mange forskellige aspekter.
Småtryk: Efter samme kriterier som bøger. Dog finder du pjecer og brochurer i Lokalhistorisk Arkiv.

Kommunale udgivelser: 

Udgivelser som f.eks. budgetter, rapporter, jubilæumsskrifter, kommuneplaner og meget mere.

Billedmateriale:

Fotos, dias og plakater  – mange over 100 år gamle, nogle helt nye. Vi har også en samling af gamle kort og film. På hjemmesiden www.arkiv.dk kan du finde et udvalg af arkivets billedmateriale.

Arkivalier:

Arkivet indeholder private papirarkivalier der stammer fra personer, foreninger, institutioner, organisationer, forretninger og virksomheder. Nogle gange med detaljerede oplysninger, andre gang mere sparsomt.
Det er ikke alle arkivalier der er tilgængelige pga. klausulregler eller andre aftaler. Du er altid velkommen til at henvende dig på arkivet og spørge, om der findes materiale om netop det emne du er interesseret i.

Folketællinger: 

Opgørelse over  personer, der boede i Danmark i et bestemt år.
Folketællinger på mikrokort:  1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890, 1901, 1916 og 1921. 
Folketællingerne dækker Frederiksborg Slotssogn, Alsønderup Sogn, Nr. Herlev Sogn, Nødebo Sogn og Tjæreby Sogn.  

Hillerød By/Sogn haves i fotokopi fra 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880 og 1890. (Årene 1855, 1860, 1870 og 1880 findes også på mikrokort). Årene 1901, 1916 og 1921 findes kun på mikrokort. NB! Folketællingen for Frederiksborg Slotssogn 1801 eksisterer ikke.

På hjemmesiden "Dansk Demografisk Database", www.ddd.dda.dk, findes folketællinger på nettet tilligemed andre databaser bl.a. ud- og indvandrerarkiv samt oplysninger om Dannebrogsmænd.

Du finder ligeledes indscannede folketællinger på Statens Arkiver hjemmeside: www.sa.dk

Kirkebøger:

Oplysninger om livets højdepunkter såsom dåb, konfirmation, vielse og begravelse.
Kirkebøger på mikrofiche (kun til brug på stedet):
Frederiksborg Slotssogn 1697 - ca. 1891
Hillerød og Frederiksborg er i de tidlige år sammen - fra omkring 1876 er Hillerød selvstændigt.
Nørre Herlev Sogn 1701 - ca. 1891
Alsønderup Sogn 1709 - ca. 1891
Nødebo Sogn 1719 - ca. 1891
Tjæreby Sogn 1709 - ca. 1891

Efterhånden er store dele af landets kirkebøger tilgængelig på nettet. Du kan søge i kirkebøgerne på Statens Arkivers hjemmeside: www.sa.dk

Ejendomsoplysninger:

Har du brug for f.eks. realregistre, skøde- og panteprotokoller, kan du finde dem på Statens Arkivers hjemmeside: www.sa.dk

Lokale aviser:

Du kan benytte aviserne i bibliotekets åbningstid. Spørg personalet for hjælp. Du kan affotografere artikler fra avisene.

OBS: Avissider må ikke fotokopieres i bibliotekets kopimaskine, da aviserne kan tage skade.

Frederiksborgs amtsavis
1874 (ukomplet) – 1924, 1945 (ukomplet), 1947-1951 (mikrofilm), 1976 –
Følgende årgange og perioder mangler: 1875, 1878, 1880, 1896, 1925-1944, januar-april 1945, december 1945, 1946, april 1981-12. august 1981, 12. februar 1992-28. februar 1992

Frederiksborgs amtstidende
"Frederiksborg Amtstidende": 1839 – 1957. Følgende årgange og perioder mangler: 1850, 1851, 1951-31. marts 1955. Arkivet har ”Nordsjælland” fra perioden oktober 1957-oktober 1961.

Nordsjællands socialdemokrat
1. april 1912-30. juni 1959 . Følgende årgange og periode mangler: 5. januar 1911-31. marts 1912

Nordsjællands venstreblad
1905-september 1959 . Følgende årgange og periode mangler: 1909, oktober 1959-december 1964

Andre aviser:

På biblioteket har vi endvidere følgende lokalaviser for Hillerød:
Hillerød Avis:  07. oktober 1959-28 september 1960
Hillerød Bladet:  1973 - juni 1979
Ugeavisen for Hillerød og omegn: 1973 - 1975
Hillerød Posten: 1970 -
Slotsbyerne: uge 13 2006 - uge 45 2008