Om arkivet

De materialer som findes i Lokalhistorisk Arkivs samling, kan som udgangspunkt bruges af alle. 

Som hovedregel er arkivalier tilgængelige efter 20 år, men afhængig af hvilken type de er, kan deres tilgængelighed variere.  

Nedenstående tilgængelighedsregler gælder: 

10 år:

Kirkebogsnotitser vedrørende begravelse.

20 år:

Dokumenter, der ikke er særligt følsomme eller gælder enkeltpersoner.

50 år:

Kirkebogsnotitser vedr. fødsel, konfirmation og vielse 

75 år:

Fortrolige oplysninger om enkeltpersoner som f.eks. adoption, skilsmisse m.v.  

Skrøbelige arkivalier kan der ligeledes være begrænsninger på af bevaringshensyn.
  

Nyt materiale efterlyses

Vi er altid interesseret i nyt materiale - vær med til at bevare Hillerøds historie
Det gælder fotos, dias, lydoptagelser, film, protokoller, jubilæumsskrifter – alt hvad der kan bidrage til at fortælle Hillerød Kommunes historie. 

Vi er også meget interesseret i at låne fotografier og dokumenter til kopiering eller scanning.

Materialet behøver ikke at være specielt gammelt - dét, der sker i dag, er historie i morgen! 

Du kan aflevere materiale til depot i Lokalhistorisk Arkiv og stadigvæk bevare ejendomsretten. 

Når materialet er afleveret til Arkivet, bliver det ordnet og registreret. Der vil derefter blive truffet aftale om benyttelse af det pågældende materiale. 

Så har du billedmateriale i form af fotos, dias, film, kort eller historiske dokumenter, der kan være med til at belyse vores fælles fortid, så kontakt:

Lokalhistorisk Arkiv | arkivleder Simon Schultz van Engeland 
tlf.: 7232 5884 / e-mail: lokalhistoriskarkiv@hillerod.dk

Arkivet er åbent hver tirsdag kl. 12.30-17.00 og hver 1. lørdag i måneden kl. 10.30-14.00.