Ny bruger - MitID

Biblioteket behandler personoplysninger om dig - orientering om dine rettigheder

Formålet med behandlingen er, at du kan blive oprettet som bruger og få adgang til bibliotekets tjenester. Du skal være fyldt 15 år for at oprette dig som låner. 

Det drejer sig om almindelige personoplysninger som cpr.nr. og adresse. Oplysningerne stammer fra dig selv i forbindelse med brugeroprettelse.

Dine rettigheder

Vi skal orientere dig om, at du har ret til:

  • at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig
  • at få dine personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbar form
  • at få berigtiget urigtige oplysninger om dig, hvis vi er enige i, at de er urigtige
  • at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
  • i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hillerød Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i vores bibliotekssystem.

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du er bruger på bibliotektet.

Du kan blive slettet som låner, når du ønsker det, såfremt du har afleveret alle lånte materialer og ikke har ubetalte regninger eller gebyrer.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på e-mail: databeskyttelsesraadgiver@hillerod.dk eller telefon 7232 0000. Indeholder din henvendelse personfølsomme oplysninger anbefaler vi, at du bruger digital post via Borger.dk eller sender et brev til Databeskyttelsesrådgiveren, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.