Ugeskrift for Læger

Adgang
Adgang fra biblioteket
Ugeskrift for Læger er Danmarks største sundhedsvidenskabelige tidsskrift med ny dansk forskning og nyheder fra international forskning.

Hvis du er på biblioteket har du adgang til onlineudgaven af Ugeskrift for Læger. Du skal henvende dig til vores personale for at få login, og du skal bruge en af bibliotekets pc’er.