Bibliotekets digitale tilbud er e-bøger, e-lydbøger, streaming af film, elektroniske opslagsværker, aviser, magasiner og tidsskrifter, samt andre netmedier hvor du kan søge efter alverdens emner, som biblioteket stiller frit til rådighed.

Nogle af de digitale tilbud er frit tilgængelige, og andre kræver blot, at du er bosat i Hillerød Kommune og er registreret som låner på Hillerød Bibliotekerne.

Enkelte af tilbudene kræver at du er fysisk tilstede på Skævinge eller Hillerød Bibliotek. Adgangsforholdene er angivet ved hvert enkelt tilbud, som du finder ved alfabetisk visning herunder, eller under de forskellige kategorier. Læs mere her om hvordan du opretter dig som låner.