Foto: Austin Distel på Unsplash

Ny fremgangsmåde ved brug af bibliotekets trådløse netværk

30.08.23
For at gå på bibliotekets trådløse net, HK-guest, skal du fra 4. september bruge en kode. Koden vil du få tilsendt på sms.

Derfor er det vigtigt, at du har en telefon med, når du vil bruge bibliotekets trådløse net. Du vil derefter efter have adgang til netværket på din enhed i 24 timer, hvorefter adgangen skal fornys med en ny kode. Har du ikke telefon, kan du henvende dig til personalet.

Grunden til ændringen er skærpede krav om IT-sikkerhed. Den nye fremgangsmåde træder i kraft fra mandag d. 4. september.