Mikkel og Steffen holder Kulturaksen ren og fin

Kulturaksens helte: Mikael og Steffen holder stien ren

Områderne ved Frivilligcentret, Biblioteket og Klaverfabrikken har i de seneste måneder fået et alvorligt løft. Væk er skrald og krøllede coladåser, og bagmændene bærer ikke kappe, nej det er skam vores helt egne hverdagshelte i neongule veste fra Trollesbro

Det er ikke alle, der er lige gode til at rydde op efter sig. Det har især Bibliotekshaven og Kulturaksens udearealer båret præg af gennem tiden. Der kunne især mandag morgen være fyldt med dåser, flasker og madaffald fra weekendens mange besøgende, men de tider er nu slut. Der er kommet et nyt team i spil, som holder arealerne pæne og rene, og de gør det endda med et smil. Flere gange om ugen kommer de iklædt neongule veste og bevæbnet med gribetænger. Teamet har mange medlemmer, men ofte er det Mikael og Steffen, man kan se i aktion. De kommer som oftest alene, men nogle gange har de Kristoffer Kjær Pedersen med, som er værkstedsassistent i Serviceteamet.

”I Trollesbros beskyttede beskæftigelse arbejder vi efter nogle pejlemærker, som er de overordnede visioner, vi gerne vil støtte op omkring, for alle de borgere der benytter sig af vores tilbud. Blandt andet er det vigtigt, at alle har mulighed for at indgå i positive fælleskaber, at de oplever at kunne være aktør i eget liv og får mulighed for at bidrage med de ressourcer og potentialer, de hver især har, siger Kristoffer Kjær Pedersen.

Beriger vores liv

Samarbejdet mellem Kulturaksen og Trollesbro har ikke kun den positive effekt, at arealerne er pæne og rene som aldrig før, men giver også meget tilbage til teamet.

”Vores beskyttede medarbejdere får en mulighed for at indgå i lokalsamfundets almindelige funktioner og modtager anerkendelse for den indsats, de yder.  Samtidig får de mulighed for at få et indblik i de muligheder lokalsamfundet tilbyder og en tryghed i at kunne benytte sig af dem, også uden for rammen af Trollesbro”, siger Kristoffer Kjær Pedersen og tilføjer:

”Det har en stor værdi for vores beskyttede medarbejdere, at de kan se sig selv som en integreret del af samfundet, ikke bare fordi de bidrager med det de kan, men også fordi de beriger vores liv i kraft af dem de er.”

Gør en kæmpe forskel

Bibliotekschef Stine Have glæder sig også meget over samarbejdet:

”Samarbejdet med Trollesbro om Flyverteamet er først og fremmest en kæmpe gave for Kulturaksens institutioner og de mange mennesker, der færdes i området på daglig basis. Det daglige vedligehold er afgørende for oplevelsen af udeområderne, og her gør flyverteamet en kæmpe forskel. Derudover anser jeg det som vigtigt, at biblioteket tager et socialt medansvar for, at borgere fra alle dele af samfundet føler sig velkomne. Det bidrager dette samarbejde til. Mikael og Steffen og deres kolleger i Flyverteamet er blevet en del af fællesskabet her, og det glæder mig meget.”

Centerleder Inge Engel Christensen fra Trollesbro stemmer i: ”Det er fantastisk, at vi i dette samarbejde har kunnet finde en vej, der understøtter inklusion og medborgerskab for borgere i vores tilbud om beskyttet beskæftigelse. På Trollesbro er vi optaget af at bygge bro til andre fællesskaber, og det er tydeligt her, at Biblioteket og resten af Kulturaksen har stået klar med det gode ”værtsskab”.