Faktalink. Food for brains
Faktalink. Food for brains

To digitale livliner til opgaveskrivningen - fri adgang

15.04.20
Dansk Bibliotekscenter har åbnet Faktalink og Forfatterweb, så der er fri adgang for alle i denne tid, hvor skoleeleverne er nødt til at klare opgaveskrivningen hjemmefra. De to tjenester vil være åbne frem til sommerferien.

DBC har åbnet Faktalink og Forfatterweb, så der er fri adgang for alle i denne tid, hvor hele landets folkeskoleelever er nødt til at klare opgaveskrivningen hjemmefra. De to tjenester vil være åbne frem til sommerferien. Normalt er der adgang med bibliotekslogin og/eller UNI*Login (UNI*Login afhænger af den enkelte skoles abonnement til tjenesterne), men ekstraordinært vil disse 2 tjenester være åbne til og med starten af skolernes sommerferie.

Faktalink
Faktalink er oplagt at bruge i den nuværende undervisningssituation, hvor eleverne i højere grad er overladt til sig selv og derfor kan mangle inspiration og adgang til relevante kilder.  Tilgangen i artiklerne er problemorienteret med fokus på perspektiv og debat.

Alle artikler på Faktalink er udarbejdet af fagkyndige skribenter og indeholder omfattende kildehenvisninger og originalkilder. Klik ind på Faktalink her.

Temaer
Faktalinks temaartikler giver inspiration til emner og er gode til at sætte eleverne i gang og få overblik over et givent emne.

Artikler og temaer i Faktalink er målrettet folkeskolens ældste klasser og gymnasier/HF.

Faktalink light 
En mindre del af artiklerne på Faktalink er kortere end de øvrige og skrevet i et letlæst sprog, der egner sig til elever på mellemtrinnet. Disse artikler er samlet under fanen Faktalink light.

Forfatterweb
Forfatterweb finder eleverne portrætter af kendte danske og udenlandske forfattere, både nulevende og afdøde. Hvert portræt beskriver forfatterens baggrund og indeholder en værkanalyse og bibliografi, ligesom forfatterskabet kobles til litterære stilretninger og forfatterens samtid. Derudover giver Forfatterweb et godt overblik over litterære perioder og genrer samt tips til analysearbejdet.

Alle portrætter, temaer og genrebeskrivelser på Forfatterweb er udarbejdet af professionelle skribenter, litterater og journalister. 

På Forfatterweb finder eleverne overblik over dansk litteraturhistorie og greb om de vigtigste genrer. Hvor den litteraturhistoriske tidslinje og genreteksterne giver overblik og historiske perspektiver, giver de mange forfatterportrætter mulighed for analyse og dybde. Derudover er der også grundige gennemgange af de forskellige litterære genrer.