Foto: Colourbox

Det demensvenlige bibliotek

Medarbejdere på Hillerød Bibliotek er blevet undervist i, hvordan de bedst muligt kan hjælpe demente gæster

Personalet på Hillerød Bibliotek er nu blevet endnu bedre til at hjælpe deres demente medborgere. Som en del af en fælles indsats for at skabe et mere demensvenligt samfund i Nordsjælland har medarbejderne fået forskellige værktøjer, der gør, at de bedre kan hjælpe de demente.

Mange mennesker med demens kommer ikke uden for en dør. De isolerer sig, fordi de har svært ved at formulere sig forståeligt, glemmer hvad det er de skal, og de føler måske at andre ser skævt til dem, når de er langsomme eller ikke selv kan klare at taste koden ind til døren på biblioteket eller huske koden på dankortet.

- Det at kunne gå ud i verden som et selvstændigt menneske har en stor værdi. Men på grund af den manglende viden om demenssygdomme, bliver de mødt med manglende forståelse, siger Susie Dybing, der er demenskonsulent i Hillerød Kommune.

Hillerød er derfor gået sammen med syv andre kommuner i Nordsjælland om at skabe et mere demensvenligt samfund. I samarbejde med Sundhedsstyrelsen tilbyder de gratis demens-kurser til institutioner og erhvervsdrivende. Ud over personalet på Hillerød Bibliotek, så har medarbejdere hos Matas, butik Zizzi og Kaufmann i Slotsarkaderne også deltaget i kurset.

På Hillerød Bibliotek er det Susie Dybing, der har uddannet personalet så de bedst muligt kan håndtere gæster med demensrelaterede sygdomme.  

- Tanken bag at skabe et demensvenligt bibliotek er, at det skal være trygt at færdes i nærområdet bl.a. på bibliotekerne for mennesker med en demenssygdom. Vi skal øge vidensniveauet i befolkningen, så de ved, hvad demenssygdomme er, og hvordan de kan hjælpe de mennesker, der er udfordret af en demenssygdom.

Bibliotekschef på Hillerød Bibliotek, Stine Have, sætter stor pris på samarbejdet med Demensvenligt Nordsjælland.

- Vi er rigtig glade for samarbejdet. Både fordi personalet er klædt på til at forstå og hjælpe borgere med demens, så de føler sig velkomne og godt hjulpet. Men også fordi vi gennem samarbejdet får skabt viden og opmærksomhed om sygdommen, siger Stine Have og tilføjer:

- Vi ved jo, at læsning, kulturel deltagelse og muligheden for at indgå i fællesskaber kan være rigtig vigtigt i forhold til at styrke den mentale sundhed. Derfor kan gode biblioteksoplevelser jo også have stor betydning for demente borgere.

Finder ro på biblioteket

Flere og flere danskere får hvert år diagnosen demens. En diagnose, der dækker over 200 forskellige sygdomme, der i forskellig grad påvirker der mentale færdigheder.

- De kan blandt andet være udfordrede på sprog, på orientering, overblik og koncentration, forklarer Susie Dybing og tilføjer:

- De demente ved, at hvis de ikke lige kan finde ordene, så gør det ikke noget nede på biblioteket. Personalet ved, hvordan de skal håndtere det. De kan hjælpe med at finde ordene og har den tålmodighed, der skal til. De demente bliver på biblioteket mødt med forståelse og inklusion. Det er det, der karakteriserer et demensvenligt bibliotek.

Mange mennesker med demens har læst bøger førhen, og derfor giver det dem stadig tryghed og ro at komme på biblioteket. De kan også sagtens finde glæde i at læse, også selv om mange har svært ved at huske det de har læst og nogen gange må læse det samme om igen.

- De har behov for at føle sig som almindelige mennesker og holde fast i så mange af deres interesser som muligt. Det er også meget vigtigt, at mennesker med demens kan indgå i fællesskaber. Thorbjørn Zeuthen, litteraturformidler på Hillerød Bibliotek, har lavet læsegrupper for mennesker med demens, noget der har været en succes, siger Susie Dybing.

Pårørende bliver også syge

Hillerød Bibliotek har i en årrække haft et tæt samarbejde med demenskonsulenten, der flere gange har været nede på biblioteket og holde foredrag. Og ifølge Susie Dybing er det ekstremt vigtigt for pårørende, at de får hjælp til at håndtere sygdommen.

- Du kan som pårørende blive ulykkelig og måske frustreret, fordi det menneske, du holder meget af, ikke bare mister hukommelsen, men også kan ændrer personlighed og adfærd. Det kan være sorgfuldt og man kan savne den tid der var før sygdommen.

Pårørende, der ikke får hjælp i tide, risikerer selv at blive alvorligt syge. Det er især stressrelaterede sygdomme, der rammer de pårørende.

Foredrag og møde med en demenssyg

Mandag d. 6. maj kl. 17-19 holder Susie Dybing et foredrag om, hvilken type sygdom demens er, og hvordan man bliver undersøgt for sygdommen.

- I første halvdel af arrangementet bliver tilhørerne præsenteret for enkle redskaber, som kan bruges, når man møder en person med demens, og når man har en pårørende der har fået en demenssygdom. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs, fortæller Susie Dybing.

I anden halvdel af arrangementet vil et ægtepar, hvor kvinden har haft Alzheimer i et par år, fortælle om, hvordan det er at leve med sygdommen. Det livsglade par vil bl.a. tale om, hvordan livet kan leves godt og rigt på trods af sygdommen.

Fakta om demens:

Demens skyldes altid en sygdom i hjernen og er ikke en naturlig del af at blive ældre.

10 tegn på demens:

  • Svækket hukommelse
  • Besvær med at udføre velkendte opgaver
  • Problemer med at tale og skrive
  • Manglende orientering i tid og sted
  • Nedsat dømmekraft
  • Problemer med at tænke abstrakt
  • Forlægger ting
  • Forandringer i humør og adfærd
  • Ændring i personlighed
  • Mangel på initiativ

Kilde: Demensvenligt Nordsjælland.