Tekst på forside: "Daglejerbog fra Hovedgården Trollesminde"
Protokol

Daglejerbog fra Trollesminde

22.08.17
En flig af Hillerøds landbrugshistorie på Lokalhistorisk Arkiv

Trollemindes protokol

Lokalhistorisk Arkiv har modtaget en udgiftsprotokol fra 1887 - 1893 over Trollesmindes udgifter til bl.a. daglejere, som boede og arbejdede på gården. Protokollen giver ikke bare et indblik i, hvem og hvor mange folk der var beskæftiget på gården, deres lønninger og funktioner, men også Trollesmindes høstudbytte og vedligeholdelse.

Daglejere og løsarbejdere

Af protokollen fremgår det, at der altid var 13-15 daglejere tilknyttet Trollesminde året rundt. Høstkarle og løsarbejdere stødte sædvanligvis til i høstsæsonen. F.eks. i perioden 16. september – 22. september, 1888 (se fotoet) var 29 personer (inklusive børn) engageret på Trollesminde.

Udsnit fra Trollemindes regnskabsprotokol

Hårdt arbejde for alle penge

Ud fra fotoet, kan man se, at høstperioden var hektisk, og flere arbejdede syv dage ugen. En typisk arbejdsdag i 1880’erne var på 12 timer inkl. en times pause. Det fremgår andetsteds i protokollen, at Trollesminde betalte for kosten for de beskæftigede.
 

Svingende dagsløn

Den gennemsnitlige dagsløn for mændenes vedkommende beløb sig til ca. 1 kr. og 50 øre om dagen. I lavsæsonen (efterår og forår) kun 1 kr. og 30 øre. Malkekoner og tjenestepiger svingede alt efter lav- og højsæson mellem 70 ører til 1 kr. Børn fik mellem 70 – 85 øre for deres indsats.  Lønudgiften for Trollesminde var i ovennævnte uge 150 kr. og 36 øre fordelt over 29 personer.

Tidens priser

For løsarbejdere var høsten en naturlig og vigtig periode for at tjene penge. Men der skulle spinkes og spares resten af året, så lønnen fra bl.a. Trollesminde kunne brødføde en måske børnerig familie. I 1880’erne var priserne på f.eks. et pund rugbrød 8 øre, flæsk 50 – 60 øre og brændevin 31 – 38 øre pr. pot (= ca. en liter).
 

Studie af protokollen


Var dine aner beskæftiget på Trollesminde i perioden 1887 - 1893? Du kan studere protokollen på Lokalhistorisk Arkiv i åbningstiden . Kontakt arkivar Lisbest Schact Hansen på forhånd. Skriv til: lha@hillerod.dk

Koloreret postkort, Trollesminde, Roskildevej 48, 1910

Trollesminde, Roskildevej 48, 1910. Postkort. Fotograf: ukendt

Materialer