Ændrede åbningstider som følge af uro

Fortsatte problemer med grupper af unge, der skaber utryghed på biblioteket, gør, at den selvbetjente åbningstid desværre reduceres på bibliotekerne i Hillerød og Skævinge fra fredag den 1. april

På baggrund af en lang række episoder med unge, der skaber en utryg atmosfære på biblioteket for både gæster og ansatte, er biblioteket desværre nødt til at begrænse den selvbetjente åbningstid. Derudover genindføres adgangsbegrænsningen, som indebærer, at det ikke er tilladt for unge under 15 år at opholde sig på biblioteket i den selvbetjente åbningstid uden følgeskab af en voksen over 18 år. Problemerne omfatter larm, grænseoverskridende sprogbrug, brug af rusmidler, hærværk, trusler samt tilfælde af vold unge imellem.

”Vi ønsker at sikre, at der er en hyggelig og tryg atmosfære for alle bibliotekets gæster – også i den selvbetjente åbningstid. Det har desværre været problematisk gennem længere tid, og derfor ser vi os nødsaget til at tage denne begrænsning i brug,” siger bibliotekschef Stine Have. Allerede fra fredag den 1. april indføres følgende åbningstider på Hillerød og Skævinge biblioteker:

  • Mandag til torsdag kl. 7-21
  • Fredag til søndag samt helligdage og skoleferier kl. 7-19.

De ændrede åbningstider betyder blandt andet, at der i hele påskeugen er begrænset selvbetjent åbningstid kl. 7-19.

Et forslag til nye åbnings- og betjeningstider behandles af Kultur og Fritidsudvalget og byrådet på møder i april. Borgmester Kirsten Jensen har dog jævnfør Styrelsesloven besluttet, at åbningstiderne træder i kraft pr. 1. april på grund af situationens akutte karakter.

Problemerne med unge rækker ud over biblioteket og har stået på gennem længere tid. Kommunens forvaltning har derfor nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra bl.a. SSP, HUC (Ungdomsskolen), skoleområdet, børne- og familieområdet samt biblioteket som arbejder intensivt på blandt andet at afdække ressourcer, kompetencer og behovet for mødesteder.