Lokalhistorie

Stereobilleder fra Elfelt og Rathsach

Af Lennart Weber

Kgl. hoffotograf Peter Elfelt havde stor succes med at sælge stereobilleder, hvor der opstår en 3-D effekt, når man ser dem gennem en særlig betragter. En stor del af hans tidligste stereobilleder er optaget i Hillerød, og det har længe været en mistanke, at det måske var fotograf Carl Rathsachs billeder, som Elfelt fik lov at låne. Peter Elfelt fik sin uddannelse hos fotograf Carl Rathsach i Slotsgade 41 i Hillerød 1876-1882.

En nyfunden kasse med Carl Rathsachs gamle glaspladenegativer bestyrker den opfattelse, at det i virkeligheden var Carl Rathsachs billeder, som Peter Elfelt lånte og solgte som sine egne. Men i givet fald har det uden tvivl været med Rathsachs tilladelse. De to bevarede hele livet en dyb gensidig respekt og et tæt samarbejde. 

Peter Elfelts stereobillede med de to damer og badstueslottet har nr. 49.
Carl Rathsachs glaspladenegativ til stereobilledet fra Badstueslottet i Indelukket.

Glaspladenegativet fra Carl Rathsachs arkiv viser to damer foran Badstueslottet i Hillerød. I Peter Elfelts stereoarkiv har dette stereobillede nummer 49, og i Elfeltarkivet på Det Kgl. Bibliotek kan man læse, at stereobilledet er fra 1892, men mon ikke, at det reelt er optaget i den periode, hvor Elfelt stod i lære hos Rathsach.

Mellem de mange hundrede glaspladenegativer fra Carl Rathsach lå der andre glasplader med stereobilleder, bl.a. et fra Slotsgade 41, hvor man ser en del af familien Rathsach hygge sig i stuen. Fotografiet er formentlig optaget af Peter Elfelt omkring 1900. Åge Rathsach blev født i 1882 og sidder som nr. 2 fra venstre.

Familien Rathsach i stuen i Slotsgade 41. Fra venstre ses Gerda Rathsach (1874-1945), Aage Rathsach (1882-1933), fotograf Carl Rathsach (1839-1911), Betty Rathsach (1878-1952) og Johanne Rathsach (1850-1915).