Lav dine referencer korrekt

Kildehenvisninger og litteraturliste er afgørende indholdselementer i din opgave.

Forventninger

Når du skal skrive din første større opgave, er der muligvis en forventning fra dit uddannelsessted om, at du skal referere til kilder på en bestemt måde. Du har nok hørt ordet referencesystem nævnt en gang eller to, men hvad er det helt præcis? Kort sagt er det nogle standarder til, hvordan du skriver referencer ind i din opgave og på litteraturlisten.

Der er ikke nogen forventning om, at du skal kende dem på dit første år i gymnasiet, men det forventes, at du stifter bekendtskab med dem, inden du går ud af gymnasiet. Derfor anbefaler vi, at du afklarer med din uddannelsesinstitution, om der er et bestemt referencesystem, de foretrækker, eller om du selv må vælge.

Forskellige referencesystemer

Der findes en lang række referencesystemer, som alle har deres fordele og ulemper, alt efter hvilket fagområde du skal skrive opgave i. De mest brugte referencesystemer er APA, MLA, Chicago og Harvard, som bruges i forskelligt omfang på de videregående uddannelser rundtomkring i verden.

På Syddansk Universitet finder du en oversigt over, hvilke referencesystemer der er gode at bruge til de forskellige fagområder. Se oversigten på Syddansk Universitets hjemmeside

APA er et ofte anvendt referencesystem, og hvis du vil vide mere om, hvordan du refererer i APA er værket "Referer korrekt!" anbefalelsesværdigt. Find "Referer korrekt!" som PDF fra Københavns Universitets hjemmeside.

Hjælp til referencer og litteraturliste

Der findes flere forskellige hjemmesider, programmer m.m., som er i stand til at hjælpe dig med at få dine referencer skrevet ind efter det referencesystem, du har valgt at bruge. 

Det Kgl. Biblioteks database er et godt sted at gå til, hvis du ikke føler dig 100 % sikker på selv at skrive referencerne ind i din opgave. Her kan du finde referencer til en lang række bøger, artikler, tidsskrifter m.m. fra både videregående uddannelser og databaser verden over og til almene titler. Når du har søgt fx en bog frem i deres database, finder du referencen til bogen under fanen Reference … og voila!

Litteraturlisten

Litteraturlisteautomaten er et gratis værktøj fra bibliotekerne til hjælp med din litteraturliste. Det er et værktøj, der skal være med til at gøre det nemmere for dig at udarbejde din litteraturliste, fordi vi ved, at litteraturlisten ofte volder studerende problemer i opgaveprocessen. 

Med Litteraturautomaten er der ikke behov for, at du skal kende den specifikke opsætning for en kildetype. Den fremviser selv, hvilke informationer den har behov for, så den kan opsætte kilden i litteraturlisten.

Litteraturlisteautomaten arbejder med referencestandarden APA 7. Det er den nyeste version af APA, der findes i øjeblikket (2020). Der er endnu ikke indarbejdet andre referencestandarder. Hvis din uddannelses retningslinjer for en opgave er, at du skal bruge en anden referencestandard, kan det anbefales at bruge Microsoft Words litteraturliste-funktion.

Microsoft Word har en funktion, der giver dig mulighed for at indtaste dine kilder og sætte en litteraturliste op. Derudover bliver det også nemmere at citere kilderne i teksten, imens du skriver. Professionshøjskolen har udarbejdet en smart guide, du med fordel kan tjekke ud. Den gennemgår, hvordan du skal gøre i Words system for at referere og citere. Du finder guiden lige her.

Vi anbefaler, at du i starten af dit opgaveforløb sætter dig ned og lærer at bruge Words system til at referere og udarbejde litteraturliste. Det vil på længere sigt kunne spare dig en masse tid i din skriveproces.

Eksempel på litteraturliste:

Litteraturliste

Brandi, U., & Sprogøe, J. (2019). Det magiske øjeblik: Kvalitativ analyse skridt for skridt. København: Hans Reitzel.

Gerner Nielsen, B., & Skov, A. (2015). Referér korrekt! København: Det Informationsvidenskabelige Akademi ved Københavns Universitet.

Grüttner, M., & Gregersen, A. (2009). Opgaveskrivning - eller kunsten at bygge en båd. København: Frydenlund.

Harboe, T. (2018). Metode og projektskrivning: en introduktion. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Hyldgård, P. (2014). Slip din viden løs: håndbog i faglig formidling. Århus: Forlaget Ajour.

Kyllesbech Holm, L. L. (Red.). (2011). Søg og du skal finde - guide til informationssøgning (4. udgave udg.). København: Det informationsvidenskabelige Akademi.

Mailand, M. (2012). Guide til store skriftlige opgaver - SRP, SRO og DHO. København: Gyldendal.

Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2012). Den gode opgave: håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Toft, T. (2013). Find viden: informationssøgning for de gymnasiale uddannelser. Frederiksberg: Samfundslitteratur.