Women's Studies International

International kønsforskningslitteratur

Women’s Studies International indeholder en guldgrube af litteratur indenfor kønsforskningen, både som fuldtekst og referencer, og er et stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag.

Du har adgang til databasen når du bor i Hillerød Kommune og er oprettet som bruger på Hillerød Bibliotekerne.