Klassekunst - et særligt skoleforløb

Gratis undervisningsforløb til alle 5. klasser i Hillerød Kommune

Forløbet er udarbejdet i partnerskab mellem Hillerød Bibliotek og Hillerød Kommunes Folkeskoler 2020/21.

Tilbudet er et undervisningsforløb i Vandrehallen, der er en kunsthal beliggende i hjertet af Hillerød bibliotek.  Her tilbydes sjove og lærerige skoleforløb med afsæt i den æstetiske læring, hvor eleverne møder samtidskunsten i øjenhøjde. Forløbet vil være relateret til den aktuelle udstilling, der vil belyse aktuelle emner inden for fx samfund, identitet, historie og kultur på nye perspektiverende måder. 

KLASSEKUNST – Foråret 2020

Fag
Billedkunst, dansk

Klassetrin
5. kl.

Periode og tilmelding
Februar - april 2020 (uge 6-14). Tilmeld din klasse ved at kontakte Karen Elsebeth Jensen. OBS tilmeldingsfristen er d. 23. januar 2020!

Temaer
Ytringsfrihed, aktivisme, demkrati, omsorgssvigt og identitetsdannelse

Beskrivelse
I forårets Klassekunst-forløb skal eleverne arbejde praktisk og kreativt med afsæt i kunstudstillingen ”Og planterne kravler mod toppen”. Udstillingen viser tegninger og illustrationer af billedkunstneren Mo Maja Moesgaard, der stiller skarpt på vigtige spørgsmål i vores samtid. Værkerne handler om, hvad der skaber os som mennesker, hvilke muligheder vi har får at gøre en forskel gennem aktiv handling – og ikke mindst hvilket ansvar vi har overfor hinanden, vores planet og vores fælles fremtid.

I forløbet fordyber vi os i udvalgte værker, der tematiserer emnerne ytringsfrihed, aktivisme, opvækst og identitet. Gennem mødet med Mo Majas tegneserieagtige illustrationer går vi undersøgende og legende til værks. Hvilke forståelser åbnes der fx op for, når eleverne skal producere materiale til deres egen aktivistiske demonstration? Eller når de skal skrive et brev eller en tale med deres fremtidsperspektiver på en sag, de synes er vigtig at kæmpe for?

Fagligt indhold og læringsperspektiver
Forløbet udvikles, så det understøtter flere fællesmål i dansk og billedkunst på 5. klassetrin. Målet med forløbet er at skabe bevidsthed om, hvordan tidens store spørgsmål om bl.a. klima og børns vilkår påvirker den enkelte på individniveau - og hvilke muligheder børn og unge har for at blive hørt, tage samfundsmæssig stilling og blive handlekraftige individer i deres egen hverdag.

Omfang

  1. Forberedende undervisning på skolen varetaget af klasselæreren. Bemærk at der skal sættes god tid af (ca. 2-3 timer evt. fordelt over flere moduler/dage)
  2. 3-timers forløb på Hillerød Bibliotek varetaget af bibliotekets kunst- og kulturfaglige medarbejdere

Undervisningsmateriale
Undervisningsmateriale med lærervejledning findes via dette DROPBOX-link.

I forløbet møder klassen bibliotekets søde og dygtige formidlingsmedarbejdere. De skaber rammerne for en spændende og indholdsrig dag, hvor kunstoplevelse, samarbejde, fordybelse og fælles kulturproduktion går hånd i hånd

Kontakt
Karen Elsebeth Jensen, Hillerød Bibliotek
kaej@hillerod.dk / Telefon: 7232 5835