For skoler og institutioner

Med et skoleforløb på Hillerød Bibliotek går kulturel oplevelse hånd i hånd med elevernes faglige behov. Her rustes eleverne til at finde rundt i både det fysiske og digitale bibliotek, og får både inspiration til den gode fritidslæsning og til informationssøgning til den svære skoleopgave.

Tilbud i skoleåret 2017/2018
Herunder finder du en kort beskrivelse af de forløb, som Hillerød Bibliotek tilbyder, samt links til uddybende og praktisk information.

Lær folkebiblioteket at kende - Biblioteksorientering for 5. klasse
I vores biblioteksorientering for 5.klasser giver vi eleverne en introduktion til folkebiblioteket. Eleverne vil få indblik i folkebibliotekets materialer, opstillingsprincipper, søgebase, samt introduktion til e-reolen. Tilbuddet ruster eleverne til at lære folkebiblioteket og dets muligheder at kende, og til selvstændigt at orientere sig på biblioteket.

Oprettelse af lånerkort – formular (Biblioteksorientering for 5.klasse)
I forbindelse med booking af en biblioteksorientering, kan eleverne få oprettet et lånerkort ved udfyldelse af en blanket. Klassens lærer har til opgave at printe blanketten ud og give eleverne med hjem. Efter udfyldelse af blanketten, afleveres denne tilbage til læreren, som herefter sørger for at alle blanketterne bliver sendt forsvarligt med biblioteksbilen til biblioteket, hvorefter lånerkortene vil blive gjort klar i Ekspeditionen, og ligger klar til brug, når eleverne kommer til biblioteksorientering.

Prøv at læse højt for andre – det er hyggeligt og lærerigt! (4.-5. klasse)
Vi inviterer 4. og 5. klasser til højtlæsning- og inspirationsbesøg. Vi fortæller om det særlige i at læse højt for andre, så eleverne efterfølgende selv kan blive inspirerede til at prøve det. Derefter læser vi en historie højt for eleverne. Vi har samtidig fundet en masse bøger frem, som eleverne efter højtlæsningen, kan finde inspiration i, når de selv skal ud og læse højt for andre – eksempelvis for børnehaven eller indskolingen.

Informationssøgning og kildekritik (Mellemtrin) og (Udskoling i forbindelse med projektopgaver)
Vi tilbyder grundlæggende Informationssøgning og kildekritik for skolernes mellemtrin, samt for udskolingen specifikt i forbindelse med opgaveskrivning. Her vil vi give eleverne en introduktion til bibliotekets søgebase, og relevante databaser, samt en række simple værktøjer til at søge og finde bedre information på internettet. Undervejs skal eleverne selv øve sig i at fremfinde relevante materialer og informationer. Formålet er at styrke elevernes færdigheder i at finde, vurdere og håndtere relevant information på Internettet og via artikeldatabaser og informationssportaler som Wikipedia, Faktalink og Forfatterweb.

Forløbet varer ca. 1 ½ time. Skoler skal ringe for en aftale i god tid. Gerne to uger inden ønsket dato.  Oplysninger om fag og temaer afstemmes inden forløbet.

Hyggelig højtlæsning i trygge rammer med en læsehund
Har du et barn i din klasse, der har ekstra brug for opmærksomhed omkring læsningen? Foreningen Læsehunde uddanner frivillige, som motiverer børn med læseudfordringer, til at læse bedre og mere. Dette er et tilbud, som skolen kan formidle videre til barnets forældre, som herefter selv skal kontakte biblioteket. Når forløbet er booket, kommer det til at foregå på biblioteket i fritiden. Et møde med Læsehunden tager ca. ½ time, og et forløb er på 6 gange, med mindre andet aftales.

Sprogfitness for 1. klasser  
Vi inviterer til sprogfitness for 1.klasserne. Her skal vi lege med rim og remser, bogstaver og symboler. Sprogfitness er lege, der inspirerer til at arbejde med børns interesse for og glæde ved sprog, læsning og læring, og børnene får hermed muligheden for at lege med sproget på en anderledes måde end den traditionelle. Efter aktiviteterne vil børnene få en lille introduktion til børnebiblioteket, samt mulighed for at låne bøger. Og så vil der være en lille overraskelse til at tage med hjem.

Du kan læse uddybende beskrivelser for ovenstående tilbud, i vores katalog (se nedenfor), samt på Hillerød Kommunes portal, Skolen i Virkeligheden, hvor du også kan booke tid.

Kontakt børnebibliotekar Henriette Mejdahl Jeppesen for mere information på tlf. 7232 5852 eller hmje@hillerod.dk