Frivillige søges til projekt "Bogvenner"

21.08.20
Nogle borgere har ikke selv mulighed for at komme på bibliotekerne for at låne bøger. Den gruppe borgere er større med truslen fra Covid-19, hvor ældre og andre i risikogrupperne er tilbageholdende med at forlade hjemmet og udsætte sig for smitte. Nogle vil kunne få hjælp af venner, naboer eller familie, men ikke alle har den mulighed. Derfor starter der nu et samarbejde mellem Hillerød Bibliotek og Ældre Sagen Hillerød om at give flere af disse borgere adgang til bibliotekernes bøger ved hjælp af frivillige

Selvom det er dejligt at kunne låne bøger eller film på biblioteket, er det vigtigste alligevel at møde og snakke med andre mennesker. På biblioteket ved vi fra fx læsekredse og samtaler i udlånet, at når man taler sammen om litteratur og kultur, bliver samtalen hurtigt engageret og personlig uden at blive privat. Folk taler om noget, de har en passion for, ny viden, der skubber til deres forståelse af verden, ting, de holder af eller ikke kan fordrage. Og fordi kulturen er det overordnede emne, taler de sammen med ud-gangspunkt i kompetencer og ligeværdighed. Det er vores håb, at projektet kan være med til at starte og styrke mange af den slags samtaler.

Vi kan tilbyde dig som frivillig

 • Meningsfuld relation til et andet menneske
 • Netværk med andre frivillige
 • Oplæring i at tale om litteratur, så du kan hjælpe med at finde den helt rigtige bog.
 • Oplæring i brug af Mp3-afspillere og bibliotekernes elektroniske tilbud
 • SparringMulighed for ny viden om litteratur og læsning

Opgaverne

Den ene del af opgaven er praktisk og går ud på at hjælpe med at låne og aflevere bøger og fragte dem for borgeren.

Den anden del af opgaven er social og kulturel og går ud på, at du har tid og lyst til at snakke. Som bogvenner er I fælles om at sørge for, at materialerne i posen er de helt rigtige. Det kan I kun gøre
ved at tale sammen. Som frivillig i projektet får du en grundig introduktion til det digitale redskab Læsekompasset, til bibliotekets forskellige materialetyper, biblioteksrummet osv. Og så er du altid velkommen til at komme og få inspiration og hjælp hos bibliotekaren.

Hvis det er relevant for dig og din bogven, får du også en introduktion til forskellige tekniske og digitale løsninger. Det kan være forskellige muligheder for at høre lydbøger eller læse e-bøger. Det kan være filmstriben eller andre af bibliotekernes digitale tilbud. Du får også tips til og vejledning i sidemandsoplæring, så du kan hjælpe din bogven bedst muligt.

Du skal regne med at bruge et par timer hver 14. dag. Til det første møde med din bogven, tager din kontaktperson fra enten biblioteket eller Ældre Sagen med. Du vil få udleveret værnemidler, så du kan passe på både dig selv og din bogven.

Om dig:

 • Du kan lide at hjælpe andre på deres præmisser
 • Du er villig til at gå på biblioteket for en anden, både for at låne og for at aflevere igen.
 • Du kan selv sørge for transport.
 • Du kan lide at snakke med andre og giver dig tid til det. Du kan være din bogvens eneste menneskelige kontakt den dag eller den uge.
 • Du er god til at lytte
 • Du må meget gerne kunne binde dig i projektperioden september til og med december 2020, men også gerne have i tankerne, at det kan blive forlænget ind i det nye år, da vi har et ønske og en forventning om, at dette bliver en succes og er kommet for at blive.

Hvis det lyder som noget for dig, kan du henvende dig til Pia Danielsen (piada@hillerod.dk) eller Ulla
Stangerup(ulsta@hillerod.dk). Frist for tilmelding er 15. september 2020.


Projektet har fået midler fra Slots- og Kulturstyrelsens Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter
til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen.