Margit Brøchner og Inge Engel Christensen fra Trollesbro, Center for Beskyttet Beskæftigelse

Sunde læsefællesskaber på Hillerød Bibliotekerne

Hillerød Bibliotekerne står i spidsen for et samarbejdsprojekt med job-, social-, ældre- og sundhedsområdet, der skal udbrede Sunde læsefællesskaber til hele landet. Hvad er Sunde Læsefællesskaber?

Det kan du blive klogere på ved at se denne video, hvor Inge Engel Christensen og Margit Brøchner fra Trollesbro, Center for Beskyttet Beskæftigelse fortæller om de erfaringer, de har fået med læsegrupperne, og hvordan deltagelse i læsegrupperne kan være med til at modvirke stress, angst, depression, og ensomhed. Projektet støttes af TrygFonden og Slots- og Kulturstyrelsen med i alt 3,6 mio. kr.