Stop sult er månedens verdensmål

01.03.23
I en fjern fortid gik mændene på jagt og skaffede mad, mens kvinderne passede på ilden, så den var klar til at tilberede dagens fangst.

Her opstod vores fællesskabet omkring måltidet. Måltidet var et fælles projekt, hvor alle havde hver sin vigtige rolle, stor som lille. I dag er mange af os meget langt væk fra den virkelighed, vi spiser alene eller foran skærmen og fællesskabet omkring måltidet smuldrer. 

Sammen om måltidet

Et vigtigt element i det sunde måltid er fællesskabet omkring bordet. Sammen med Grundtvigs Højskole, frivillige hjælpere og forskellige samarbejdspartnere har vi på Hillerød Bibliotek gennem snart 10 år afholdt fællesspisninger. Vi dækker langborde op i vandrehallen på Hillerød Bibliotek, og serverer et godt måltid mad sammen med lige så god snak til fællesspisning. Alt er gratis, og der er ingen tilmelding.

Alle er velkommen til fællesspisning, hvor vi i fællesskab hjælpes ad med at dække op og også rydde af. På den måde kan Hillerøds borgere komme til at lære hinanden lidt bedre at kende over et godt måltid. 

Der er ingen tvivl om, at måden vi spiser på, og ikke mindst kvaliteten af den mad vi spiser, er af stor vigtighed for vores sundhed. På Sundhedsministeriets hjemmeside kan man læse at; ”Der er sket en stigning i andelen af overvægtige, og i dag er 51 procent af den voksne befolkning overvægtige. Der er social ulighed i forekomsten af moderat overvægt og i endnu højere grad i forekomsten af svær overvægt. Den sociale ulighed ses også blandt børn og unge.” I Danmark er det altså også det omvendte af sult der er et problem.  

Mål 2: Stop sult

Verdensmål 2 Stop sult handler både om sult, men også om sundhed og madvaner, fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme af bæredygtigt landbrug. Tal fra 2017 viser, at kun 17,5 procent af danskerne spiser decideret sundt, og at 66,5 procent af danskerne spiser en blandet kost, som har både sunde og usunde elementer. Det tegner et lunkent billede af danskernes madvaner.

I dansk sammenhæng handler verdensmål 2 således især om, at flere skal spise sundt, og at alle skal have råd til god og varieret kost. Både i Danmark og på verdensplan fører usund kost hvert år til en række problemer for både borgere og samfund. Blandt andet livsstilssygdomme og problemer med koncentration og læring. Samtidig er Danmarks intensive landbrugsproduktion ikke bæredygtig, og både miljø og klima bliver voldsomt belastet.

Krig og klimaforandringer betyder, at sult i verden stiger. Ingen mennesker skal sulte, og der skal være god, sund og bæredygtig mad til alle. Siden år 2000 er andelen af verdens befolkning, der sulter, faldet fra 13 procent til cirka 9,9 procent. Det er et stort skridt i den rigtige retning, men det betyder samtidig, at der stadig er mellem 720 og 811 millioner mennesker, der hver aften må gå sultne i seng. Faktisk er antallet af mennesker, som sulter, vokset med 118 millioner mennesker fra 2019 til 20207 på grund af klimaforandringer, coronanedlukninger og væbnede konflikter i blandt andet Syrien og Yemen. Den udvikling sigter Verdensmål 2 efter at vende.

Stop sult er et af de 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Kig forbi den nye udstilling med Verdensmål 2 ved receptionen på Hillerød Bibliotek – og kom endelig forbi til en af vores fællesspisninger der finder sted kl. 17.00-19.00 på følgende datoer; 1. marts, 15. marts, 12. april, 24. maj, 7. juni. Du kan læse mere om fællesspisningerne her

Kilder: https://www.verdensmaalene.dk/maal/2 og https://sum.dk/arbejdsomraader-sundhed/forebyggelse/overvaegt og https://www.smagforlivet.dk/artikler/i-begyndelsen-var-m%C3%A5ltidet
 

 

 

Materialer