Poesiens verden er for alle

Ordet er Løs er udskudt, men det var Signe Gjessings besøg på Grundtvigs Højskoles skrivelinje ikke

Skrevet af Yasmina Nedjoua

Litterære ildsjæle arbejder stadig hårdt for at holde gang i forsyningen af interaktiv litteraturformidling. Det var tydeligt, da digter Signe Gjessing og Poesiens bus i besøgte Grundtvigs Højskole i sidste uge.

Et hold på tyve elever på Grundtvigs skrivelinje var klar til at tage imod og lytte til Signe Gjessing, og aktivt forsøge sig med selv at udfolde egne digte ud fra hendes ideer omkring poesiens rum. Som Højskolens underviser forklarede, så har corona på sin vis været en gave for højskolerne, idet de unge her har haft mulighed for at søge hen for fordybelse og interaktion i en tid, hvor mødet med andre ellers er indskrænket. Det har resulteret i et stort efterårshold. Problemet er dog, at det primært er på skolens egen grund, at verden skal udfoldes og udforskes. Det er altafgørende, at en udtryksfuld, nærværende og kompetent digter som Signe Gjessing stiller sig til rådighed med sin viden og sine tanker.  

Folkevognsrugbrød og Poesi
Det første tegn på, at Grundtvigs Højskole har fået besøg af litterær karakter er det lilla folkevognsrugbrød som er parkeret ude foran indgangen. Bussen har et indbygget poesibibliotek med primært ny dansk poesi. Her inviteres der til, at man dykker ned i poesien, og benytter sig af bussens hyggekrog. Det er med den bus, at Signe Gjessing ankommer, og selvom Grundtvigs højskole er hendes eneste stop med Rikke Oberlin Flarup, som er initiativtager til bussen, så skal bussen ud i det danske land med andre forfattere og digtere. Ideen er nemlig at få introduceret danske unge til poesi på en måde, som bevæger sig væk fra forestillingen om, at poesi er utilnærmelig for de fleste. I stedet skal poesiens mange facetter frem, og det skal belyses, hvor samlende og udtryksfuld poesi kan være.

I Digterens Navn  
Signe Gjessing står klar i lokalet, da eleverne træder ind på biblioteket. Hun virker rolig og koncentreret. Dagens program byder som det første på et foredrag af Gjessing om visionær poesi, hvor både hendes egen og komplimenterende lyrikeres digte skal bruges som eksempler til at forstå en ellers abstrakt og udfordrende tankegang. I workshoppens anden del skal eleverne selv prøve at skabe digte eller sætninger ud fra foredragets forudsætninger.

Som Signe begynder at fortælle skærpes koncentrationen straks. Tungen skal holdes lige i munden, når hun i komplicerede vendinger både beskriver poesiens uendelige muligheder, kunsten og poesiens formål og det mere konkrete, som de forskellige bestanddele og sammensætninger der forudsætter stærk poesi. Da det bliver elevernes egen tur til at fremdrive små digte ud fra Gjessings foredrag, er det for mange helt tydeligt en stor udfordring at tilgå opgaven med sikkerhed og lethed. Dette kan både skyldes det komplekse univers og flerretningsgivende veje at tilgå poesiens verden på, men det kan også sagtens skyldes en stærk lyst til at udfoldes sig ligeså overbevisende som Gjessing selv. Trods en begyndende tvivl går eleverne engageret til skriveøvelserne og læser højt af deres små værker, som også viser, at der er tale om elever på skrivelinjen.

Misionen lykkedes
Det kan måske lyde som om, at det formål, Poesiens Bus har, om at formidle poesi på en måde, hvor den er tilgængelig, ikke lykkedes med Signe Gjessing. Men det er faktisk lige tværtimod! Gennem hele workshoppen inddrager hun håndterbare eksempler både fra musikkens og ungdomskulturens verden. Hun bruger fx gentagende gange Bob Dylans tekster til at åbne op for en mere relaterbar kontekst, rave fest-gængers brug af ultraviolette knæklys samt teknologiske eksempler, der står i stærk kontrast til hendes eget sprog, der er orienteret mere mod naturen, universet og det abstrakte. Og ønsket om at gøre sine visioner forståelige for eleverne virker aldrig som et forceret møde, hvor hendes univers er for langt fra de deltagendes. I stedet er Gjessings indlevelse godt balanceret mellem at være insisterende på at fortælle tingene, som hun ser dem, og at kunne leve sig ind i modtagerens respons.

 

 

 

Signe Gjessing og elever på Grundtvigs Højskole_foto: Poesiens Bus
Signe Gjessing og elever på Grundtvigs Højskole_foto: Poesiens Bus
06.10.20