En kvinde og en mand
Et par på en af de gamle kanalbroer i Indelukket, og man kan lige ane Frederiksborg Slot i baggrunden. Foto: Det Kgl. Bibliotek

På skovtur med hoffotografen

22.07.22
Kgl. Hoffotograf Peter Elfelt (1866-1931) fik sin uddannelse hos Carl Rathsach i Slotsgade 41 i Hillerød. Efter uddannelse flyttede Elfelt i 1883 til København, hvor han i løbet af få år blev Danmarks førende fotograf.

Men han glemte aldrig barndommens og ungdommens by, og det findes der et morsomt eksempel på i nogle fotografier, som for få år siden blev opdaget ved en gennemgang af de store negativarkiver, som nu tilhører Det Kgl. Bibliotek.

Der er tale om nogle stereobilleder fra en privat skovtur, som Peter Elfelt sammen med nogle venner holdt i Indelukket mellem Badstueslottet og Frederiksborg Slot. Stereobillederne er registreret i Elfelt protokol men på en ret anonym måde, og de kom aldrig til salg i de fine salgskataloger, han havde liggende til kunderne.

Slottet i baggrunden

Her vises den ene halvdel af et stereobillede. Det er optaget fra Indelukket med slottet i baggrunden, og man kan lige ane noget retouchering.

Foto fra skovtur

Desværre mangler der faktuelle oplysninger om hvem, der deltog i skovturen og hvornår den blev afviklet. Men vi ved, at der var tradition for, at Elfelt og venner brugte pinsen på skovture, og hvis man læser i hans protokol, så tyder meget på, at turen til Indelukket i Hillerød er foretaget omkring 1888-1892.

Frk Langved

Der er et morsomt fotografi fra den dag, som tyder på, at det har været en festlig tur med et par spøgefugle som deltagere. Peter Elfelt har fotograferet en af turens kvindelige deltagere men det foregik ikke uden spas. To mandlige skovtursdeltagere blandede sig i fotooptagelserne. Det kan tydeligt ses på de originale glaspladenegativer selvom Elfelt har forsøgt at retouchere dem væk.

Spøgefugle

Her en forstørrelse af billede 1, hvor man kan ane de to spøgefugle bag frk Langved.

Skovtur

I Elfelts protokol findes der en håndskreven note om, at pigen var frk Langved, men desværre har det ikke været muligt at finde mere om hendes relation til Elfelt-familien.

I protokollen kan man se, at Peter Elfelt har optaget en stribe stereobilleder fra området ved Frederiksborg Slot, og mange af dem er blevet solgt i hans forretning og sikkert også i den kiosk, som Carl Rathsach med familien drev på slottet i mange år. Men de private billeder, som vises her, blev ikke solgt offentligt.

Portræt af Frk. Langved

Frk. Langved fotograferet på en sten i området mellem Badstueslottet og Frederiksborg Slot.

Kvinde sidder på sten
Materialer