Læsekreds for ældre mænd, der blev afholdt i 2019
Læsekreds for ældre mænd

Millionstøtte til ”Sunde læsefællesskaber”

Syv kommuner med Hillerød Bibliotekerne i spidsen er gået sammen om at udvikle nye metoder til læsegrupper som sundhedsfremmende tilbud til udsatte borgere

Biblioteket skal bidrage til borgeres mentale sundhed gennem læsefællesskaber og have stærke tilbud til udsatte borgere. Det er målet for syv kommuner, der nu har fået tilsagn om økonomisk støtte til projektet ” Sunde læsefællesskaber for udsatte borgere”. I alt 34 projekter får tilskud for 13,6 millioner kroner fra Kulturministeriet. Af dem går 1,3 millioner kroner til projektet med Hillerød Bibliotekerne i spidsen.

- Er der noget, coronakrisen har lært os, så er det, at der mere end nogensinde før er behov for at støtte kulturaktiviteter og fællesskaber om kulturen til alle danskere, men særligt for dem, der har det allersværest lige nu. Vores folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre er kommet med en masse inspirerende idéer til, hvordan de kan samle borgere over hele landet på forsvarlig vis og give os alle nogle gode oplevelser, som måske også kan være med til at bekæmpe ensomhed og isolation blandt de mest sårbare borgere. I år skal projekterne desuden involvere forfattere og kunstnere, så de får nogle ekstra muligheder for at få gang i hjulene under coronakrisen, siger kulturminister Joy Mogensen.

Ny samarbejdsformer til gavn sårbare borgere

Projektets mål er at styrke fællesskaber og fremme udsatte borgeres trivsel ved at tilbyde læsegrupper, som faciliteres af en læseguide. Projektet bygger på metoden ”guidet fælleslæsning”, som ifølge danske og udenlandske studier har flere dokumenterede sundhedsfremmende effekter.

- Stort tillykke til Hillerød Biblioteker med støtten til dette spændende projekt. Det er et godt eksempel på den mangfoldighed af vigtige opgaver, vores biblioteker er med til at løfteProjektet vil uden tvivl øge livskvaliteten og sundheden hos deltagerne og vise den brede betydning, kulturen har ikke mindst for folkesundheden., siger formand for Kultur og Fritidsudvalget i Hillerød, Rikke Macholm.

Projektet realiseres i et tæt samarbejde mellem biblioteket og job-, social-, ældre- og sundhedsområdet, og samarbejdet er helt centralt for projektet. Biblioteket varetager den udførende funktion og har medarbejdere, der er udannede læseguides, mens de samarbejdende forvaltninger står for at henvise deltagere til læsegrupperne.  Målgruppen for projektet kan eksempelvis være borgere med moderate tegn på stress, angst og depression, kronisk syge og psykisk sårbare. Det kan både være unge og ældre.

Ældrechef i Hillerød Kommune, Hella Obel, håber at ensomme borgere kan få hjælp i projektet.

- Vi ved jo godt, at ensomhed er en ret stor risikofaktor i forhold til mental sundhed. Derfor er det vigtigt, at der er forskellige muligheder for fællesskaber. Hvis du er sammen med andre mennesker, opdager du måske, at du deler nogle udfordringer med andre, og så er de nemmere at have med at gøre, siger hun.

Bygger på solid erfaring

Projektet har karakter af et modelprojekt. Ud over Hillerød Kommune er det biblioteker og forvaltninger fra Guldborgsund, Holbæk, Rudersdal, Holstebro, Viborg og Aarhus, der skal drive projektet. Alle bibliotekerne har mange års erfaring med metoden ”guidet fælleslæsning”.  I projektet skal læsemetoden videreudvikles, og der skal etableres et netværk af frivillige læseguides i regi af biblioteket, så endnu flere borgere kan få mulighed for at deltage i en læsegruppe.

- Vi har samlet et stærkt hold af større og mindre kommuner fra hele Danmark, som repræsenterer en betydelig bredde i forhold til de udfordringer og muligheder man kan møde i et projekt som dette. Jeg er sikker på, at vi derfor kan udvikle nogle samarbejdsmodeller om læsefællesskaberne, som vil gavne rigtig mange borgere i hele Danmark og gøre en forskel for folkesundheden i mange år frem, siger bibliotekschef på Hillerød Bibliotekerne, Stine Have.

Fakta om ansøgningsrunden

Støtten kommer ’Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre’. Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget 65 ansøgninger, og der er søgt for i alt 23,5 mio. kr. Blandt dem har 34 projekter fået tilskud, og der er i alt blevet uddelt 13,6 mio. kr. Hillerød Bibliotekerne er initiativtager og projektejer for det samlede projekt.

Fakta om guidet fælleslæsning


Guidet fælleslæsning er en interaktiv højtlæsningsmetode, hvor deltagerne anført af en læseguide læser og diskuterer litterære tekster sammen. En læsegruppe består af 8-12 deltagere, som mødes ca. 10 gange. Deltagelse kræver ingen forberedelse. Læseguiden læser altid en novelle og et digt højt. Undervejs holder læseguiden flere pauser, hvor deltagerne inviteres til en fælles samtale om, hvad der foregår i teksten. Formålet er at skabe en fælles refleksion, hvor deltagerne spejler deres erfaringer og minder i karakterernes handlinger. Metoden har dokumenteret effekt på deltagernes livsmestring og selvvurderede helbred.