Mikrofest
Mikrofest

Mikrofest – en ny online boghandel for små forlag

10.01.20
Mikroforlagene tjener næsten aldrig penge på deres ildsjæleri, så hvorfor gør de det?

På udstillingen "Send til Tryk!" har 9 små uafhængige danske forlag den seneste tid udstillet eksempler på deres smukke boghåndværk. Det er kendetegnende for de mindre forlag, at de har stor fokus på de visuelle og fysiske aspekter ved bogen. En bog skal ikke bare være god at læse men også se smuk ud. Desværre er det også kendetegnede for de små forlag, at de har svære ved at nå ud til læserne end de store, etablerede forlag, som har helt andre markedsføringsbudgetter.

Derfor har forlægger Christel Sunesen (fra Ekbátana) og forfatter Lars-Emil Foder, taget initiativ til en ny online boghandel og portal kun for mindre danske kvalitetsforlag. Portalen vil udover at sælge de små forlags bøger også lave initiativer, der synliggører forlagenes arbejde, forfattere og forlagsaktiviteter. Mikrofest åbner i starten af 2020 og er din mulighed for at orientere dig om alt det, der sker, uden for de store etablerede forlag.

I forbindelse med online-boghandelen, er der blevet udgivet en antologi med tekster fra en række af de små forlag, som bliver en del af portalen. På udstillingen kan du se et udvalg af bidragene, som kombinerer tekst og billede på mange kreative måder. Her kan du læse forordet til antologien:

”Mikroforlagene udgiver i disse år utrolig mange vigtige, smukke, alternative, provokerende osv. kvalitetsbøger, som tit bliver overset, fordi spaltepladsen er for lille, markedsføringsbudgetterne for små, navnene for ukendte. Mikroforlagene tjener næsten aldrig penge på deres ildsjæleri, så hvorfor gør de det? Det kan du blive klogere på med antologien Mikrofest, som giver 24 mikroforlags visioner/ fantasterier/revolutioner om at være mikroforlægger. Hvert forlag er sit eget univers, ligesom bøgerne, men sammen er vi stærkere og råber højere. Det er FÆLLES FRONT, men nok så meget FORSKELLIG FRONT – og font. Derfor har forlagene selv layoutet deres mikro/manifester for at vise bredden og særligheden hos dem hver, med alt fra tegneserier over alfabefester til revolutionære og poetiske opråb og håb. Mikrofests omslag laver vi selv med foldet karduspapir og stempel, så hver bog er unik og har været igennem vores hænder. Sådan gør vi nemlig på mikroforlagene. Altid med kærlighed og stor opmærksomhed over for den enkelte bog.”

Om Mikrofest
Mikrofest er en online boghandel og portal for de små kvalitetsforlag, som åbner i 2020. Støttet af Statens Kunstfond og Fonden Roskilde Festival.

Antologien Mikrofest (2018) er udgivet i samarbejde med Arkiv for Detaljer og støttet af Kbh læser.

 

Udstillingen vises til og med 12. januar 2020.