Torvet, markedsdag, 1865
Ukendt fotograf

Markeder og gøgl i 1850’ernes Hillerød

01.02.18
Månedens billede i februar tager udgangspunkt i hillerøddrengen Victor Langes erindringer om markedsdagene i Hillerød i 1850’erne, hvor bl.a. "Tyrolerferdinand" optrådte

Fra Victor Langes erindringsbog

Vicor Lange  skriver i sin erindringsbog, Gamle Minder, fra 1919, at der i midten af det 19. århundrede to gange om året blev afholdt kræmmermarkeder på Torvet. Markederne varede 2-3 dage, og Hillerøds handlende samt omrejsende handelsfolk falbød deres varer til bysbørnene og godtfolk fra nær og fjern.

Liv og glade dage på markedet

På billedet til venstre fra 1865, man kan godt fornemme den store aktivitet og liv, der var på torvemarkederne, hvor de ”kraftige Bønder morede sig på forskellig Vis og kom ofte i Klammeri”, som Lange skriver. Politiet var fåtallig, så bønderkarlene fik ofte lov til at slås i fred.

Hestemarkedet i Slangerupgade

Slangerupgade, hestemarked, 1910

Hestemarkedet i Slangerupgade med Frederiksborg Slot knejsende i baggrunden. Fotograf Olaf Staunstrup. 1910

Hvor der i dag er en stor parkeringsplads, blev der holdt et særligt ”hestemarked” på Slangerupgade. Her blev der selvsagt handlet med heste for høje beløb, og hver handel blev forseglet en tår over tørsten: ”Øllet + Snaps flød rigeligt, saa det kunde ikke undgaas, at adskillige Hjerner blev ret hede.” 

Tyrolerferdinand, sangeren med "stentorrøst"

Underholdningen bestod dog ikke kun af slåskampe. ”Tyrolerferdinand” var en land-og-rige omrejsende gøgler, hvor han, som udklædt Pjerrot, spillede på guitar med ”Virtuositet” og sang ”drastiske” skillingeviser med ”Stentorrøst” (en særdeles bragende stemme, der ikke må forveksles med tenor-stemme!) Tyrolerferdinands lille trup bestod af hans violinspillende ”Brunøjede datter” og ”en noget vindøjet Tysker [som] hamrede løs paa en Triangel, medens et kvindeligt væsen (…), var virksom med at ”gaa med Skaaret”, dvs. at jonglere med tallerkener. Tyrolerferdninand udvidede senere sin forretning med et skydetelt med præmier med de lokkende ord, Victor Lange citerer: ”Wann ikke De vinder denn ikke noget, so koster det Dem heller ikke noget”.

Ferdinands triste skæbne

Men livet som farende folk var hårdt. Victor Lange mener, at Tyrolerferdinand, hvis borgerlige navn var Johan Ferdinand Petersen, egentligt var en holden mand, men at han formøblede sin formue væk og levede i armod på sine gamle dage. Den brunøjede datter så Victor Lange som fordrukken ballonsælger på Dyrehavsbakken, trods at hun havde haft en karriere i ”Bakkens Hvile” sammen med sangerinden Julie Westermann.

Mere om Tyrolerferdinand

Nationalmuseet har en akvarel af og skrevet en lille artikel om Tyrolerferdinand. Du kan læse artiklen på Nationalmuseets hjemmeside. Tyrolerferdinands guitar er i dag bevaret på Musikhistorisk museum.

Læs mere af Victor Lange

Victor Langes erindringsbog er i øvrigt underholdende læsning, om Hillerød fra en svunden tid. Bogen kan studeres i Lokalhistorisk Arkivs åbningstid: tirsdage 12.30 – 17 og første lørdag i måneden 10.30 -14. Har du nogen historier om gøglerlivet fra datidens markeder i Hillerød, er velkommen til a kontakte bibliotekar Jakob Poulsen ved at sende en mail til jpou@hillerod.dk

Portræt på bogforsiden af "Gamle minder" af Victor Lange