Hillerød Savværks medarbejdere omkring 1900
Christian Pedersen, fotograf

Månedens billede i januar

01.01.18
Denne måneds billede stammer fra en af de nu nedlagte virksomheder i Hillerød; nemlig Hillerød Savværk. Engang blev der her forarbejdet store mængder bygningstømmer og andre træmaterialer.

Kaptajn Petersens savværk

Hillerød Savværk blev oprettet i 1864 af Kaptajn Petersen i forbindelse med åbningen af Nordbanen fra København til Helsingør over Hillerød. Det var beliggende på ”trekant”-området mellem de nuværende S-togsspor, Københavnsvej og Carlsbergvej.

Strategisk placering

Savværket var placeret strategisk tæt på jernbaneterrænet, og på et tidspunkt fik det eget spor. På den måde var det let at transportere træet til og fra savværket.

Hillerød Savværk var placeret helt tæt på jernbanesporene

Savværket lå helt ud til jernbanesporene. Fotograf: Carl Rathsach

Omkring 1925 beskæftigede savværket ca. 60 mand, og det var derfor ikke nogen helt lille virksomhed i Hillerød.

Hillerød Savværks, den samlede medarbejdstab (og en kat), omkring 1900

Personalet (og en kat) ved savværket omkring 1900. Fotograf: Christian Pedersen

Hillerød Savværk med arbejdere omkring 1900

Arbejdet er i fuld gang på savværket ca. 1900. Fotograf: Christian Pedersen

Oversigtsfoto af blandt andet savværksområdet cirka 1927

Oversigtsfoto fra ca. 1927. I midten ses jernbaneterrænet og savværket og i forgrunden er det Langesvej. (Fotograf: ukendt)

"Villa Ultima"

På billedet ovenfor kan man i midten lidt i baggrunden se bygningen ”Villa Ultima”, som en senere savværksdirektør Dahl fik opført som privatbolig. Der blev anlagt en park rundt om villaen, men den blev af den senere savværksdirektør, Kornerup, udstykket til villagrunde.

Villa Ultima Københavnsvej

Savværksdirektør Dahls imponerende Villa Ultima (Fotograf: Carl Rathsach)

Savværkets endeligt

Savværket blev nedlagt i løbet af 1950’erne. I dag ligger boligområdet Mathildeparken og Professionshøjskolen UCC Campus Nordsjælland på det tidligere savværksområde.

Efterlysning

Hvis du ligger inde med billeder fra savværket eller har andre oplysninger om savværkets historie eller tidligere ansatte, hører vi gerne fra dig. Kontakt arkivleder Lisbet Schacht Hansen på mail: lha@hillerod.dk eller tlf: 7232 5884.