Læger og sygeplejesker, Frederiksborg Amts Sygehus ca. 1943
Ukendt fotograf

Månedens billede i december

01.12.17
Månedens billede er denne gang fundet i Lokalhistorisk Arkivs magasiner. Det stammer fra Frederiksborg Amts Sygehus, men hvem er personerne?

Informationer søges...

Vi er ikke helt sikre på dateringen på nedenstående billede, men vi antager, at det stammer fra 1943, hvor det nye hospital åbnede på Helsevej. Hjælp Lokalhistorisk Arkiv med at sætte navne på sygeplejersker og læger på billedet.

Sygeplejersker og læger ved Frederiksborg Amts Sygehus ca. 1943

Indvielsen i 1943

”Danmarks smukkest beliggende Sygehus, Centralsygehuset i Hillerød, indviet ved storstilet Højtidelighed”. Således skrev Nordsjællands Venstreblad på forsiden af aftensudgaven den 30. marts 1943. Denne dag var det nye og moderne hospital netop åbnet ved en festlig indvielse med deltagelse af flere medlemmer af kongehuset herunder Dronning Alexandrine og det daværende kronprinspar, Frederik og Ingrid. 

 

Menukort fra indvielsesfrokost for sygehuset 1943

 

I forbindelse med indvielsen blev der holdt en frokost på Hotel Leidersdorff. Menuen fremgår af ovenstående menukort. Bemærk, at tjeneren skulle opkræve rationeringsmærker fra gæsterne for smør og rugbrød; det var jo trods alt en krisetid. 

Postkort. Frederiksborg Amts Sygehus ca. 1944

Postkort af hospitalsbygningerne og måske nogle ansatte. Kortet er stemplet i 1944.

Byggeriet

Det nye hospital kostede omkring 6 millioner at opføre. Byggeriet blev forsinket af et par omgange som følge af besættelsen. I første omgang var det pga. mangel på visse byggematerialer og i anden omgang pga. mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Sygehuset og dets køkkenhave omkring 1944

Sygehuset i 1944 (Fotograf: Rading)

Bemærk køkkenhaven på billedet ovenfor. Man dyrkede egne grøntsager indtil midt i 1960’erne, køkkenhaven måtte vige pladsen for udvidelser af hospitalets bygningsmasse.

Frederiksborg Amts Sygehus. Sengestuerne. Ca. 1943

Fra sengestuernes vinduer og altaner var der udsigt over grønne områder. Foto fra 1943 (Fotograf: ukendt)

 

Arkivet hører gerne fra dig…

Vi er meget interesserede i at få oplysninger om de personer, der er på billedet af de ansatte ved hospitalet. Hvis du ligger inde med andre fotografier af personale eller materiale om indvielsen og sygehuset i det hele taget, hører vi gerne fra dig.

Kontakt arkivleder Lisbet Schacht Hansen på mail: lha@hillerod.dk eller tlf: 7232 5884 eller kom i arkivets åbningstid tirsdage 12.30-17.

Materialer