Portræt af Christian Bernhard Jacobsen. Foto: Gribskov Arkiv

Knoglesamleren fra Rosenhaven

De fleste forbinder i dag Rosenhaven med jazz under åben himmel, men stedet havde faktisk sin oprindelse allerede i 1930’erne, da restauratør C.B. Jacobsen etablerede det delvis udendørs traktørsted Café Rosenhaven.

Aviserne skrev begejstret om åbningen i 1939, der ifølge Frederiksborg Amts Avis var selvskrevet til at blive en stor succes. Ejeren Christian Bernhard Jacobsen havde nemlig ifølge avisen ”ord for altid at have held med de opgaver, han tager op.” Jacobsen havde tidligere ejet Helsinge Kro og Hotel og drevet en café i København. I Hillerød skulle han imidlertid også blive kendt som en ivrig oldtidssamler ikke mindst grundet de mange tørvegravninger i 1940´erne. Det er ikke mindst denne interesse, der har bragt ham i søgelyset hos Lokalhistorisk Arkiv og Museum Nordsjælland. Arkæolog Pernille Pantmann er nemlig ved at kortlægge alle de nordsjællandske moselig, og her er Jacobsen en central skikkelse i perioden 1930 og frem til sin død i 1963, men især i løbet af krigsårene.

Samlecentralen

Jacobsen var en kendt mand i byen, og fra flere avisartikler er det tydeligt at mange indleverede fund til ham, hvis der eksempelvis dukkede knogler eller potteskår op ved tørvegravning. Restauratøren drev så vidt vides ikke et egentligt museum i Rosenhaven, men havde en stor privat samling. Hans indsamling af oldtidsfund har dog været så etableret, at Rosenhaven i en artikel bliver kaldt ”Samlecentralen”.

Fra dokumenter i Nationalmuseets arkiv fremgår det, at C. B. Jacobsen fra tid til anden indleverede fund til den nationale samling, men ofte modstræbende, hvorimod han ivrigt indleverede en del fund til Zoologisk Museum. Derfor er der mange åbne spørgsmål, som Lokalhistorisk arkiv og Museum Nordsjælland gerne vil have hjælp til at besvare. Hvad blev der egentlig af Jacobsens samling, hvor kom sagerne fra, og hvorfor samlede han i det hele taget?

Kontakt os: 

Ligger du inde med viden og C. B. Jacobsen og hans samling, så skriv gerne til arkivleder Simon Schultz van Engeland på: simva@hillerod.dk, eller arkæolog Pernille Pantmann på: ppa@museumns.dk